Aquafin start eind april met rioleringswerken in Olen

Maandag 20 april 2015 — Vanaf maandag 27 april start het project ‘aansluiting Neerheide en riolering Poesdijk’ in Olen. Doel is het regen- en oppervlaktewater in Heibloem, Poesdijk, Neerheide en De Bleek af te koppelen van de riolering. De werken zullen in totaal ongeveer 11 maanden duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.

 “In Heibloem, Poesdijk, Neerheide en De Bleek wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd”, vertelt Ronny Collet, projectmanager van Aquafin. “Dergelijk stelsel zorgt ervoor dat er geen proper regenwater meer kan terechtkomen in de afvalwaterleidingen die aangesloten zijn op het waterzuiveringsnetwerk. Op die manier kan het afvalwater beter en goedkoper worden gezuiverd. De bestaande grachten langs het traject worden aangepast voor de afvoer van het regenwater.”

Op woensdag 22 april 2015 organiseren Aquafin en de gemeente Olen een infoavond waarop de werken in detail worden toegelicht. De buurtbewoners en de pers zijn welkom op deze infoavond om 20.00 uur in ontmoetingscentrum De Vrede, Lichtaartseweg 131 in Olen.

Ronny Collet Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie