Skip to Content
Aquafin stapt in de coworking wereld

Aquafin stapt in de coworking wereld

Aquafin zoekt steeds nieuwe manieren om maatschappelijke meerwaarde te creëren. De
waterzuiveraar zet de deuren graag open voor de buitenwereld. Recent konden studenten in de blok
al terecht bij Aquafin. Nu zetten ze de deuren open voor Bar d’Office. Vanaf 5 november kan je bij
Campus Aquafin Aartselaar en Herentals terecht voor een inspirerende werkplek tussen gemotiveerde
werknemers en ondernemers.

Bar d’Office
Bar d’Office, een project van Appelblauwzeegroen, is het overkoepelend netwerk van coworking spaces
in Vlaanderen. Door spaces te voorzien van expertise en tools stimuleren ze kruisbestuiving, business
opportuniteiten en voornamelijk een professionele locatie om te werken of vergaderen. Wat voordelen
oplevert voor zowel grotere ondernemingen als kleine zelfstandigen. In de New World of Work krijgen
werknemers vaak de kans om een deel van hun werk vanop afstand of thuis te doen. Je verliest minder
tijd door fileleed en bovendien zorg je voor een lagere bezetting op kantoor. Maar thuis zit je ook maar
alleen, terwijl je in een coworking space tal van collega’s hebt. Als coworker kan je met je abonnement
werken in elke aangesloten locatie binnen het Bar d’Office netwerk.


Bar d'Office: We zijn trots op deze samenwerking met Aquafin. Het is een primeur dat we in zo’n groot bedrijf mensen
kunnen laten coworken. Door de groei van ons netwerk zetten we weer een mooie stap in het realiseren
van onze missie: een goede werkplek dichtbij voor iedereen in Vlaanderen en Brussel


Kruisbestuiving
Tina Van Grimberge, projectmanager Campus Aquafin, vertelt: “Aquafin start om verschillende redenen
met dit coworkingproject. De eerder genoemde kruisbestuiving is misschien wel de belangrijkste. Het
actief samenwerken met andere bedrijven en de deuren letterlijk openzetten voor die bedrijven en onze
partners past perfect in onze visie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je leert elkaar kennen
en wisselt kennis uit. We willen dan ook actief inzetten op dit soort deeleconomie.


Daarnaast willen we als organisatie ook testen of coworking werkt voor onze eigen medewerkers.
Tenslotte heeft dit hele project ook een ecologische factor: minder, of minder lange verplaatsingen
hebben een positieve impact op het milieu. Iets wat we vanuit onze visie alleen maar aanmoedigen.”
 

Officiële opening
Op 16 november openen we de nieuwe Bar d’office locatie Campus Aquafin officieel met een ontbijt
voor de lokale coworkers en een persmoment.
Planning:
08:15 - Onthaal Open Coffee met koffie en ontbijt
09:00 - Onthaal pers met koffie en ontbijt
09:30 - Persmoment Bar d’Office + Aquafin
10:00 – Voorstelling toekomstsite Campus Aquafin

We nodigen iedereen die dag graag uit om een dag gratis te komen werken in Campus Aquafin te
Aartselaar en te kijken hoe deze locatie of hoe Bar d’Office jouw professioneel verhaal kan versterken.

Contactgegevens:
• Websites: www.bardoffice.be, www.abzg.be, www.aquafin.be
• Facebook event: Eventpagina


Contactpersonen:
Algemeen (Bar d’Office & Appelblauwzeegroen) - [email protected] - 03 291 02 00
Hans Abbeloos (Bar d’Office & Appelblauwzeegroen) - [email protected] - 0472 61 93 68
Tina Van Grimberge (Aquafin) - [email protected] - 0478 27 26 84

(Einde Persbericht)

_______________________________________________________________________________

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar