Skip to Content

Aquafin sluit het afvalwater van Sint-Kruis-Winkel aan op het rioleringsnet

In Sint-Kruis-Winkel staan grote werkzaamheden op de agenda. Vanaf de tweede helft van 2014 start Aquafin in samenwerking met TMVW en de Stad Gent met de eerste fase, een rioleringsproject in Sint-Kruis-Winkel. Daardoor zal het afvalwater van ongeveer 1200 inwoners uit Sint-Kruis-Winkel aangesloten worden op het rioleringsnet. Dat water belandt momenteel nog rechtstreeks in de grachten. De uitvoering van dit project zal 1,5 à 2 jaar duren. De tweede en derde fase van de werkzaamheden zullen nog enkele jaren op zich laten wachten.

“Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan van het project reeds goedgekeurd, zodat er nu een detailontwerp wordt gemaakt”, zegt Joke Van den Broecke, projectmanager bij Aquafin. “We zullen vanaf de woning in de Albert De Smetstraat 16 een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen langs de Kattenhoekstraat, Sint-Kruis-Winkeldorp en Winkelwarande. TMVW zal gelijktijdig een gescheiden stelsel aanleggen in de Jozefienenstraat en Kapelledreef. Dit betekent dat we het afvalwater in bovenstaande straten gescheiden van het regenwater zullen opvangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Moerbeke. Het regenwater zal afgevoerd worden naar het Hoofdgeleed. We voorzien in de riolering ook op twee plaatsen een pompstation om het afvalwater tot in de waterzuiveringsinstallatie te krijgen. De Stad Gent zal bovendien van de gelegenheid gebruik maken om nieuwe nutsleidingen aan te leggen en overbodige leidingen te verwijderen.”

Op donderdag 16 mei om 19 uur zal Aquafin het rioleringsproject verder toelichten. De bewoners worden die avond uitgenodigd voor een informatieavond in de polyvalente zaal van het Salzburghof, Sint-Kruis-Winkeldorp 20, 9042 Gent.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar