Aquafin sluit de werken in Baaltje feestelijk af

Maandag 9 december 2013 — Ongeveer een jaar geleden gaf Aquafin het startschot voor de rioleringswerken in de Henri Christiaenlaan, Zeepannelaan en Kerkpanneweg. De ondergrondse persleidingen die het afvalwater richting zuiveringsinstallatie voeren, waren namelijk in slechte staat en moesten dringend vervangen worden. Intussen zijn deze werken achter de rug en is het wegdek overal vernieuwd. Hoewel de aannemer nog actief is in het pompstation langs de Myriamweg, wilden Aquafin en het gemeentebestuur van Koksijde de omwonenden alvast bedanken voor hun geduld tijdens de werken met een hapje en een drankje op het gemeentehuis.

Wim De Belie, projectmanager van Aquafin, situeert de noodzaak van de werken: “De renovatie van het pompstation en de vervanging van de persleidingen zijn eigenlijk een afgeleid project van het oorspronkelijke probleem. Ons overstort in de Veurnestraat in De Panne werkte namelijk te veel. Een overstort is een opening in het rioleringsstelsel, waarlangs bij hevige of langdurige regen het teveel aan water in het stelsel rechtstreeks in een waterloop belandt. In de Veurnestraat belandde op die manier te vaak verdund afvalwater in de Langgeleed. Om dit overstort te ontlasten, moesten we het pompstation aan de Myriamweg in Koksijde aanpassen. Bij nazicht van de persleidingen die vanuit dit pompstaton vertrekken naar de Zeepannelaan, Kerkpanneweg en Henri Christiaenlaan, bleek dat deze in zeer slechte staat waren. Daarom hebben we die in een moeite ook vervangen.”

Hoewel het niet het opzet van de werken was, is een bijkomend voordeel wel dat het risico op wateroverlast nu sterk is afgenomen. Wim De Belie: “Langs het hele tracé van de werken ligt nu een gescheiden riolering, wat betekent dat het regenwater niet langer samen met het afvalwater wordt afgevoerd, maar in een afzonderlijke leiding belandt. Per twee straatkolken is een bezinkput geplaatst, waarlangs het water kan infiltreren in de bodem. Ook alle woningen langs het tracé hebben hun regenwater afgekoppeld van de riolering en laten dit ter plaatse infiltreren. Er moet dus veel minder water worden afgevoerd, waardoor de kans op wateroverlast veel kleiner is.”

Waar Aquafin rioleringswerken uitvoert, herstelt het bedrijf de bovenbouw in de bestaande toestand. In de praktijk komt dit vaak neer op nieuwe boordstenen en een nieuwe laag asfalt. Door creatief om te gaan met de beschikbare materialen, heeft Aquafin, in nauw overleg met de gemeente Koksijde, het kruispunt met de Koninginnelaan toch veiliger kunnen maken. Wim De Belie: “Vroeger hadden zowel de bestuurders op de Koninginnelaan als die op de H. Christiaenlaan de indruk dat ze op een voorrangsbaan reden, wat een onveilige situatie met zich meebracht. We hebben dit nu verkeerstechnisch duidelijker gemaakt.