Aquafin sluit de werken in Baaltje feestelijk af

Ongeveer een jaar geleden gaf Aquafin het startschot voor de rioleringswerken in de Henri Christiaenlaan, Zeepannelaan en Kerkpanneweg. De ondergrondse persleidingen die het afvalwater richting zuiveringsinstallatie voeren, waren namelijk in slechte staat en moesten dringend vervangen worden. Intussen zijn deze werken achter de rug en is het wegdek overal vernieuwd. Hoewel de aannemer nog actief is in het pompstation langs de Myriamweg, wilden Aquafin en het gemeentebestuur van Koksijde de omwonenden alvast bedanken voor hun geduld tijdens de werken met een hapje en een drankje op het gemeentehuis.

Wim De Belie, projectmanager van Aquafin, situeert de noodzaak van de werken: “De renovatie van het pompstation en de vervanging van de persleidingen zijn eigenlijk een afgeleid project van het oorspronkelijke probleem. Ons overstort in de Veurnestraat in De Panne werkte namelijk te veel. Een overstort is een opening in het rioleringsstelsel, waarlangs bij hevige of langdurige regen het teveel aan water in het stelsel rechtstreeks in een waterloop belandt. In de Veurnestraat belandde op die manier te vaak verdund afvalwater in de Langgeleed. Om dit overstort te ontlasten, moesten we het pompstation aan de Myriamweg in Koksijde aanpassen. Bij nazicht van de persleidingen die vanuit dit pompstaton vertrekken naar de Zeepannelaan, Kerkpanneweg en Henri Christiaenlaan, bleek dat deze in zeer slechte staat waren. Daarom hebben we die in een moeite ook vervangen.”

Hoewel het niet het opzet van de werken was, is een bijkomend voordeel wel dat het risico op wateroverlast nu sterk is afgenomen. Wim De Belie: “Langs het hele tracé van de werken ligt nu een gescheiden riolering, wat betekent dat het regenwater niet langer samen met het afvalwater wordt afgevoerd, maar in een afzonderlijke leiding belandt. Per twee straatkolken is een bezinkput geplaatst, waarlangs het water kan infiltreren in de bodem. Ook alle woningen langs het tracé hebben hun regenwater afgekoppeld van de riolering en laten dit ter plaatse infiltreren. Er moet dus veel minder water worden afgevoerd, waardoor de kans op wateroverlast veel kleiner is.”

Waar Aquafin rioleringswerken uitvoert, herstelt het bedrijf de bovenbouw in de bestaande toestand. In de praktijk komt dit vaak neer op nieuwe boordstenen en een nieuwe laag asfalt. Door creatief om te gaan met de beschikbare materialen, heeft Aquafin, in nauw overleg met de gemeente Koksijde, het kruispunt met de Koninginnelaan toch veiliger kunnen maken. Wim De Belie: “Vroeger hadden zowel de bestuurders op de Koninginnelaan als die op de H. Christiaenlaan de indruk dat ze op een voorrangsbaan reden, wat een onveilige situatie met zich meebracht. We hebben dit nu verkeerstechnisch duidelijker gemaakt.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be