Aquafin sluit 1.100 Nieuwkerkenaren aan op riolering

Woensdag 11 september 2013 — Begin 2014 start Aquafin in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Heuvelland met de aanleg van nieuwe rioleringsinfrastructuur in Nieuwkerke. Daardoor zal het afvalwater van ongeveer 1.100 Nieuwkerkenaren aangesloten worden op het rioleringsnet. Dat water belandt momenteel nog ongezuiverd in de Zeepbeek. De uitvoering van het project zal ongeveer een jaar duren. De werken worden gefaseerd uitgevoerd, om zo de hinder zoveel mogelijk te beperken.

“Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan van het project reeds goedgekeurd, zodat er nu een detailontwerp wordt gemaakt. De vereiste vergunningen werden reeds aangevraagd”, zegt Wim De Belie, projectmanager bij Aquafin. “Naast de aanleg van een collector, een grote verzamelriool voor de opvang en het transport van vuil water zeg maar, wordt er ook een regenwaterleiding geplaatst. Die dient om het regenwater dat niet vervuild is te transporteren naar een natuurlijke waterloop. Regenwater hoeft immers helemaal niet langs een zuiveringsinstallatie te passeren alvorens het in de natuur geloosd kan worden. Daarnaast worden er ook twee pompstations met aansluitende persleidingen gebouwd. Gezien het heuvelachtige karakter van het landschap zijn die nodig om het vuile water naar de zuiveringsinstallatie te kunnen doorpompen.”

Met de uitvoering van dit project wordt het afvalwater van de Steenwerkstraat en de Niepkerkestraat verzameld in de twee nieuwe pompstations, van waaruit het richting Markt gepompt wordt. Daar wordt een vuilwaterleiding aangelegd die via een nieuw stelsel in de Nieuwkerkestraat aansluit op de recent aangelegde riolering van de Kemmelstraat. Het afvalwater zal uiteindelijk terechtkomen in de geplande rioolwaterzuiveringsinstallatie van Nieuwkerke. Daar zal het eerst gezuiverd worden vooraleer het in de natuur terecht komt. Op die manier wordt de Zeepbeek verlost van een dagelijkse lozing van meer dan 130.000 liter ongezuiverd afvalwater.  

Op donderdag 12 september om 19 uur zal Aquafin samen met de projectpartners de werken verder toelichten. De bewoners worden die avond uitgenodigd voor een informatieavond in OC ’t Seultje, Seulestraat 47 in 8950 Heuvelland.