Aquafin sluit 1.100 Nieuwkerkenaren aan op riolering

Begin 2014 start Aquafin in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Heuvelland met de aanleg van nieuwe rioleringsinfrastructuur in Nieuwkerke. Daardoor zal het afvalwater van ongeveer 1.100 Nieuwkerkenaren aangesloten worden op het rioleringsnet. Dat water belandt momenteel nog ongezuiverd in de Zeepbeek. De uitvoering van het project zal ongeveer een jaar duren. De werken worden gefaseerd uitgevoerd, om zo de hinder zoveel mogelijk te beperken.

“Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan van het project reeds goedgekeurd, zodat er nu een detailontwerp wordt gemaakt. De vereiste vergunningen werden reeds aangevraagd”, zegt Wim De Belie, projectmanager bij Aquafin. “Naast de aanleg van een collector, een grote verzamelriool voor de opvang en het transport van vuil water zeg maar, wordt er ook een regenwaterleiding geplaatst. Die dient om het regenwater dat niet vervuild is te transporteren naar een natuurlijke waterloop. Regenwater hoeft immers helemaal niet langs een zuiveringsinstallatie te passeren alvorens het in de natuur geloosd kan worden. Daarnaast worden er ook twee pompstations met aansluitende persleidingen gebouwd. Gezien het heuvelachtige karakter van het landschap zijn die nodig om het vuile water naar de zuiveringsinstallatie te kunnen doorpompen.”

Met de uitvoering van dit project wordt het afvalwater van de Steenwerkstraat en de Niepkerkestraat verzameld in de twee nieuwe pompstations, van waaruit het richting Markt gepompt wordt. Daar wordt een vuilwaterleiding aangelegd die via een nieuw stelsel in de Nieuwkerkestraat aansluit op de recent aangelegde riolering van de Kemmelstraat. Het afvalwater zal uiteindelijk terechtkomen in de geplande rioolwaterzuiveringsinstallatie van Nieuwkerke. Daar zal het eerst gezuiverd worden vooraleer het in de natuur terecht komt. Op die manier wordt de Zeepbeek verlost van een dagelijkse lozing van meer dan 130.000 liter ongezuiverd afvalwater.  

Op donderdag 12 september om 19 uur zal Aquafin samen met de projectpartners de werken verder toelichten. De bewoners worden die avond uitgenodigd voor een informatieavond in OC ’t Seultje, Seulestraat 47 in 8950 Heuvelland.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be