Skip to Content

Aquafin sinds zaterdag in de weer om ammoniak uit de waterloop te houden

Door een lek bij een bedrijf in Weelde is zaterdagavond een grote lading ammoniak in de openbare riolering terecht gekomen. Afvalwaterzuiveraar Aquafin heeft een pompstation, dat aansluit op de zuivering van Poppel, stilgelegd en het door de ammoniak vervuilde rioolwater via vrachtwagens naar de zuiveringsinstallatie van Turnhout gebracht. Zo kon het bedrijf een lozing van ammoniak naar de waterloop vermijden.

Griet Cumps, bekkenverantwoordelijke Aquafin voor het Netebekken: "De ammoniaklek naar het rioolwater heeft geleid tot een veel te hoge zuurtegraad in het water. Een lozing naar de beek zou leiden tot vissterfte en de waterplanten aantasten.” Aquafin stelde alles in het werk om het water op te vangen om het naar de zuiveringsinstallatie in Turnhout te voeren. Daar kan Aquafin het tijdelijk opslaan en geleidelijk aan verder verwerken.

 

Griet Cumps: “Ondertussen hebben we de pompen terug opgestart om het resterende amoniakaal water naar de zuiveringsinstallatie van Poppel te voeren. Daar hebben we een bekken leeggepompt om het toekomende water te stockeren. Het grootste deel van deze buffer zal ook naar Turnhout worden afgevoerd, enkel de laatste 300m³ zullen we ter plaatse houden en geleidelijk mengen met het normale huishoudelijk afvalwater.”

Contacteer ons
Griet Cumps bekkenverantwoordelijke Nete, Aquafin
Griet Cumps bekkenverantwoordelijke Nete, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar