Skip to Content

Aquafin sinds zaterdag in de weer om ammoniak uit de waterloop te houden

Door een lek bij een bedrijf in Weelde is zaterdagavond een grote lading ammoniak in de openbare riolering terecht gekomen. Afvalwaterzuiveraar Aquafin heeft een pompstation, dat aansluit op de zuivering van Poppel, stilgelegd en het door de ammoniak vervuilde rioolwater via vrachtwagens naar de zuiveringsinstallatie van Turnhout gebracht. Zo kon het bedrijf een lozing van ammoniak naar de waterloop vermijden.

Griet Cumps, bekkenverantwoordelijke Aquafin voor het Netebekken: "De ammoniaklek naar het rioolwater heeft geleid tot een veel te hoge zuurtegraad in het water. Een lozing naar de beek zou leiden tot vissterfte en de waterplanten aantasten.” Aquafin stelde alles in het werk om het water op te vangen om het naar de zuiveringsinstallatie in Turnhout te voeren. Daar kan Aquafin het tijdelijk opslaan en geleidelijk aan verder verwerken.

 

Griet Cumps: “Ondertussen hebben we de pompen terug opgestart om het resterende amoniakaal water naar de zuiveringsinstallatie van Poppel te voeren. Daar hebben we een bekken leeggepompt om het toekomende water te stockeren. Het grootste deel van deze buffer zal ook naar Turnhout worden afgevoerd, enkel de laatste 300m³ zullen we ter plaatse houden en geleidelijk mengen met het normale huishoudelijk afvalwater.”

Contacteer ons
Griet Cumps bekkenverantwoordelijke Nete, Aquafin
Griet Cumps bekkenverantwoordelijke Nete, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar