Skip to Content

Aquafin roept bedrijven industrieterrein Izegem rond de tafel

Begin volgend jaar start Aquafin met ingrijpende rioleringswerken in het industriepark in Izegem. In oktober 2012 kregen de bewoners en bedrijven al een eerste blik op het ontwerp. Ondertussen werd het ontwerp verder gedetailleerd en is de fasering van de geplande werken gekend. Daarom nodigen Aquafin en de stad Izegem de vertegenwoordigers van de bedrijven uit om opnieuw rond de tafel te zitten en te bekijken in welke mate de vooropgestelde fasering voldoet aan de behoeften.

Joke Van den Broecke, projectmanager van Aquafin, is zich bewust van de impact van de geplande rioleringswerken. “In een industriegebied van deze omvang zijn goede afspraken met de bedrijven van cruciaal belang om de werken vlot te laten verlopen. Daarom toetsen we het ontwerp van de fasering nu reeds af bij de betrokken firma’s. Bovendien voorzien we tijdens de uitvoering een hoop extra maatregelen om de bereikbaarheid te maximaliseren. Zo zal onze aannemer bijvoorbeeld verplicht worden om de open sleuf, het gat in de grond waarin de riolering wordt aangelegd, elke avond volledig terug dicht te gooien.”

Met de geplande werken zal Aquafin een einde maken aan de dagelijkse lozing van ongeveer 350.000 liter afvalwater in het Kanaal van Roeselare naar de Leie. Er komt een gescheiden riolering, met een aparte afvoer voor het regenwater. Joke Van den Broecke: “We vragen aan alle bedrijven en bewoners langs het tracé om hun regenwater zo veel mogelijk te hergebruiken of lokaal te laten infiltreren in de bodem. Als dat niet lukt, kunnen ze aansluiten op het regenwaterstelsel in de straat.”

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar