Skip to Content

Aquafin roept bedrijven industrieterrein Izegem rond de tafel

Begin volgend jaar start Aquafin met ingrijpende rioleringswerken in het industriepark in Izegem. In oktober 2012 kregen de bewoners en bedrijven al een eerste blik op het ontwerp. Ondertussen werd het ontwerp verder gedetailleerd en is de fasering van de geplande werken gekend. Daarom nodigen Aquafin en de stad Izegem de vertegenwoordigers van de bedrijven uit om opnieuw rond de tafel te zitten en te bekijken in welke mate de vooropgestelde fasering voldoet aan de behoeften.

Joke Van den Broecke, projectmanager van Aquafin, is zich bewust van de impact van de geplande rioleringswerken. “In een industriegebied van deze omvang zijn goede afspraken met de bedrijven van cruciaal belang om de werken vlot te laten verlopen. Daarom toetsen we het ontwerp van de fasering nu reeds af bij de betrokken firma’s. Bovendien voorzien we tijdens de uitvoering een hoop extra maatregelen om de bereikbaarheid te maximaliseren. Zo zal onze aannemer bijvoorbeeld verplicht worden om de open sleuf, het gat in de grond waarin de riolering wordt aangelegd, elke avond volledig terug dicht te gooien.”

Met de geplande werken zal Aquafin een einde maken aan de dagelijkse lozing van ongeveer 350.000 liter afvalwater in het Kanaal van Roeselare naar de Leie. Er komt een gescheiden riolering, met een aparte afvoer voor het regenwater. Joke Van den Broecke: “We vragen aan alle bedrijven en bewoners langs het tracé om hun regenwater zo veel mogelijk te hergebruiken of lokaal te laten infiltreren in de bodem. Als dat niet lukt, kunnen ze aansluiten op het regenwaterstelsel in de straat.”

Contacteer ons
Joke Van den Broecke Aquafin
Vincent Nuytemans Aquafin
Joke Van den Broecke Aquafin
Vincent Nuytemans Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar