Aquafin reikt jaarlijkse awards uit voor samenwerking in de sector

Propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water, daarvoor rekent Aquafin onder meer op de hulp van technische partners zoals aannemers en studiebureaus. Samenwerken in vertrouwen, waarbij iedere projectpartner zijn verantwoordelijkheden neemt, is cruciaal om kwaliteitsvolle projecten af te leveren. Vanavond reikte Aquafin voor de 16e keer awards uit voor de aannemer (De Moor) en het studiebureau (Infrabo) die het afgelopen jaar positief in het oog sprongen. Er vielen ook drie projectteams in de prijzen, waarbij de samenwerking uiterst gesmeerd verliep.

In het verleden waren het telkens de aannemer en het studiebureau met de hoogste evaluatiescores die de Aquafin Awards mee naar huis namen. Dit jaar pakte Aquafin het anders aan. “Aspecten als kwaliteit, veiligheid en minder hinder blijven natuurlijk heel belangrijk. Maar we hebben dit jaar breder gekeken en nominaties toegekend in verschillende categorieën,” legt Danny Baeten, directeur Projectmanagement uit. “Bedrijven die bijvoorbeeld hun capaciteit uitbreidden in het voordeel van onze projecten, of bedrijven die opmerkelijk stegen in de evaluatiescores of al jarenlang consistent hoge scores behalen verdienen het ook om in de kijker gezet te worden.”

Awards voor aannemers en studiebureaus

Genomineerde aannemers: Habenu-Van de Kreeke Bouw (Beringen), Vindevogel N.V (Kruisem), Viabuild NV (Puurs – Sint-Amands), Wegenwerken De Moor (Wetteren) en DCA (Beerse).

Bij de aannemers was het Wegenwerken De Moor uit Wetteren die de award in de wacht sleepte, omwille van de hoge scores die het bedrijf jaar na jaar behaalt. Aquafin werkt graag samen met De Moor omdat ze meedenken in functie van oplossingen en garant staan voor teamwerk.

Genomineerde studiebureaus: Astro-plan (Aalst), Studiegroep Irtas (Sint-Niklaas), Antea Group (Antwerpen), Studiebureau Jonckheere (Brugge) en Groep Infrabo (Westerlo).

Groep Infrabo uit Westerlo kreeg de award voor studiebureaus dankzij hun proactieve opstelling, goede communicatie en zorgvuldige voorbereiding van projecten. Zij waren ook de sterkste stijger in de evaluatiescores.

 

Projectteams in de kijker

Anders dan de voorbije jaren werden er dit keer niet één maar drie projectteams in de bloemetjes gezet omwille van een vlekkeloze samenwerking die leidde tot een kwalitatief resultaat met de juiste aandacht voor veiligheid, minder hinder, timing en budget:

  • Project aansluiting Zogge (Hamme) met projectpartners BESIX en Sweco
  • Project renovatie collector Rederskaai Zeebrugge met projectpartner Smet Group
  • Project renovatie slibdroger Deurne met projectpartners De Meyer en Maestro Pumps

Proficiat aan alle winnaars!

 

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar