Aquafin reikt awards uit

Meer projecten voor kwaliteitsvolle aannemers vanaf 2017

Vrijdag 7 oktober 2016 — Aquafin reikte op 6 oktober voor de tiende keer de award uit voor de aannemer die het voorbije jaar het hoogst scoorde op het vlak van kwaliteit, veiligheid en oog voor de omgeving. Dit jaar won Desot NV uit Ieper de Minder Hinder award. Aan het advies- en ingenieursbureau dat het meest kwaliteitsvol tewerk ging, reikte Aquafin een Kwaliteitsaward uit.  Het is opnieuw Astro-Plan bvba uit Aalst dat nu al voor de vijfde keer de Kwaliteitsaward in de wacht sleepte.

Als verantwoordelijke voor de uitbouw en het beheer van de infrastructuur voor rioolwaterzuivering is Aquafin in Vlaanderen één van de grote bouwheren. Het bedrijf hecht veel belang aan een kwaliteitsvolle afwerking van haar werven, in combinatie met respect voor veiligheid, omgeving en milieu. “Op dat vlak hebben we de afgelopen jaren veel vooruitgang kunnen boeken, samen met de aannemers en advies- en ingenieurbureaus die voor ons werken. Binnen een project werken we met hen samen als partners, in plaats van in een klant-leverancier relatie,” zegt directeur Infrastructuur Dirk De Waele. “Daardoor zijn ze nauwer betrokken bij het ganse project en zien ze ook beter hun bijdrage tot het grotere geheel.”

Al sinds 2013 meet Aquafin de kwaliteit van zijn werven op basis van een bevraging op verschillende momenten in de doorlooptijd van een project. Dat kwaliteitsmeetsysteem is vorig jaar hervormd en afgestemd met de sectorvertegenwoordiging van de aannemers. Tot nog toe werden de kwaliteitsscores alleen gebruikt bij de toekenning van de Minder Hinder award. Daar komt in 2017 verandering in. Vanaf dan zullen ze mee worden verrekend bij de toewijzing van nieuwe opdrachten. De goedkoopste aannemer zal dus niet meer noodzakelijk het project binnen halen. Dirk De Waele: “Aannemers die netjes volgens onze bestekvoorschriften werken worden daar vandaag soms voor gestraft. Ze nemen de extra kosten voor de Minder Hinder maatregelen die we opleggen mee op in hun inschrijvingsprijs. Daardoor kan die hoger liggen dan de offerte van collega’s die het minder nauw nemen met onze voorschriften. Zo grijpen goede aannemers naast de opdracht, of ze moeten hun marges laten zakken. Dat vinden wij niet fair en daarom hebben we dit systeem uitgewerkt, in overleg met de sector.”

In de bestekken van projecten die vanaf 2017 op de markt komen, voorziet Aquafin een eenheid voor kwaliteit, uitgedrukt in euro’s. Die eenheid levert, vermenigvuldigd met de individuele kwaliteitsscore van de aannemer, een bedrag op dat in mindering wordt gebracht van de inschrijvingsprijs. Hoe hoger zijn kwaliteitsscore, hoe hoger een aannemer dus in de uiteindelijke rangschikking van inschrijvers zal eindigen. “Toch willen we niet elke rangschikking zomaar omgooien,” nuanceert Dirk De Waele. “Er moet een wezenlijk verschil in kwaliteit zijn om het werk niet aan de goedkoopste aannemer toe te wijzen. Daarom bouwen we een nauwkeurigheidsmarge in. De meerprijs die we voor een project betalen omdat we niet aan de goedkoopste aannemer toewijzen, moet zich duidelijk terugbetalen in kwaliteit.”

Nog dit najaar zal Aquafin de aannemers uitgebreid informeren over de nieuwe werkwijze.

Aannemer Desot NV
Advies- en ingenieursbureau Astro-Plan bvba uit Aalst won de Kwaliteitsaward.