Skip to Content

Aquafin reikt awards uit

Kwaliteit wordt binnenkort gunningscriterium

Aquafin reikt jaarlijks awards uit voor de aannemer en het advies- en ingenieursbureau die het voorbije jaar het hoogst scoorden op het vlak van kwaliteit, veiligheid en oog voor de omgeving. Gemoco nv uit Munsterbilzen sleept de Minder Hinder award dit jaar in de wacht. Bij de advies- en ingenieursbureaus is het Astro-Plan bvba uit Aalst dat nu al voor de derde keer op rij de Kwaliteitsaward wint.

Door de aannemer tijdens meerdere fasen in een project te beoordelen op kwaliteit, veiligheid en aandacht voor omgeving, publiek en milieu, wil Aquafin de kwaliteit van zijn projecten verder verbeteren. Vandaag gebruikt het bedrijf de scores alleen nog maar voor de toekenning van de Minder Hinder award maar in de loop van 2016 wil het er echte gunningscriteria van maken. “Intern zijn we klaar om ons kwaliteitmeetsysteem in te zetten bij de toekenning van opdrachten van zodra ook de wetgeving hiervoor groen licht geeft,” licht directeur Infrastructuur Dirk De Waele toe. “Uiteraard hebben wij dit voorbereid in overleg met de sector, die overigens vragende partij is mits een garantie op objectiviteit. Voor het overgrote deel van de te beoordelen punten is die objectiviteit er heel duidelijk omdat het gaat om concrete vaststellingen. Voor slechts enkele punten is een honderd procent objectieve beoordeling niet gegarandeerd. Maar door de hoeveelheid aan scores en de input van verschillende partijen menen we die objectiviteit toch te benaderen.”

Awards verrassen en bevestigen

Voor de negende Minder Hinder award bestaat de top drie uit namen die nooit eerder op het podium stonden. Gemoco nv uit Munsterbilzen werd laureaat, gevolgd door Devagro Groep uit Desselgem op de tweede en Vangeel Wegenbouw uit Turnhout op de derde plaats. “We voeren pas de laatste jaren meerdere projecten uit voor Aquafin,” verklaart Erik Moors van Gemoco het plotse succes bij de Minder Hinder award. “Aquafin is trouwens een van de weinige opdrachtgevers die in de meetstaat posten voorziet voor Minder Hinder. Als aannemer kan je dit dan mee begroten, wat leidt tot een correcte vergelijking van de inschrijvingen en minder discussies op de werf.”

Sinds 2010 reikt Aquafin ook een Kwaliteitsaward uit aan het advies- en ingenieursbureau dat in zijn ontwerpen het hoogst scoorde op kwaliteitsvol, kostenbewust en klantgericht werk. Hier is de top drie al vier jaar lang samengesteld met dezelfde namen. Astro-Plan uit Aalst won de award in totaal al vier keer en dit jaar voor de derde keer op rij. Tweede werd Bureau Cnockaert uit Wervik en de derde plaats is voor Studiegroep Irtas uit Sint-Niklaas. Hans Osselaer van Astro-Plan schrijft het succes toe aan een combinatie van technische competenties en veel aandacht voor het anticiperen op mogelijke problemen tijdens het verloop van de studie en de uitvoering van de werken: “Dat vereist ervaring, maar je moet er ook de tijd voor willen nemen. Het toetsen van ontwerpkeuzes aan de extra-technische gegevens is voor onze medewerkers een reflex geworden. Zo vermijd je verrassingen bij het afleveren van de bouwvergunning of tijdens de uitvoeringsfase.”

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar