Aquafin plant sanering Salmmeerloop

Woensdag 30 januari 2013 — In het voorjaar van 2014 start Aquafin met rioleringswerken in de Kleine Gammel en de Hoogstraatsesteenweg in Rijkevorsel. Het gaat om een uitbreiding van het bestaande rioleringsnetwerk, wardoor het afvalwater van 440 extra inwoners gezuiverd zal kunnen worden. Vandaag belandt al dit afvalwater nog ongezuiverd in de Salmmeerloop.

De nieuwe riolering is een gescheiden stelsel, wat betekent dat het regenwater en het afvalwater apart verzameld en afgevoerd worden. Ook aan de bewoners zal gevraagd worden het regenwater af te koppelen van de riolering. Joke Denys, projectmanager van Aquafin, verduidelijkt: “Waar mogelijk kan dit best hergebruikt worden of plaatselijk infiltreren in de bodem. Als laatste alternatief mag het regenwater geloosd worden in het regenwaterstelsel in de straat, in dit geval de gerherprofileerde grachten. Die voeren het verder af naar de Salmmeerloop. Een afkoppelingsdeskundige zal de bewoners gratis adviseren over de nodige werken.”

Hoewel de werken pas binnen ruim een jaar zullen starten, organiseren de projectpartners nu reeds een infoavond voor de omwonenden, om hen tijdig in te lichten over de nodige afkoppelingswerken.  Het infomoment zal doorgaan op donerdag 31 januari in de Raadzaal van het gemeentehuis, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel. De start is voorzien om 20u.