Skip to Content

Aquafin plant sanering Salmmeerloop

In het voorjaar van 2014 start Aquafin met rioleringswerken in de Kleine Gammel en de Hoogstraatsesteenweg in Rijkevorsel. Het gaat om een uitbreiding van het bestaande rioleringsnetwerk, wardoor het afvalwater van 440 extra inwoners gezuiverd zal kunnen worden. Vandaag belandt al dit afvalwater nog ongezuiverd in de Salmmeerloop.

De nieuwe riolering is een gescheiden stelsel, wat betekent dat het regenwater en het afvalwater apart verzameld en afgevoerd worden. Ook aan de bewoners zal gevraagd worden het regenwater af te koppelen van de riolering. Joke Denys, projectmanager van Aquafin, verduidelijkt: “Waar mogelijk kan dit best hergebruikt worden of plaatselijk infiltreren in de bodem. Als laatste alternatief mag het regenwater geloosd worden in het regenwaterstelsel in de straat, in dit geval de gerherprofileerde grachten. Die voeren het verder af naar de Salmmeerloop. Een afkoppelingsdeskundige zal de bewoners gratis adviseren over de nodige werken.”

Hoewel de werken pas binnen ruim een jaar zullen starten, organiseren de projectpartners nu reeds een infoavond voor de omwonenden, om hen tijdig in te lichten over de nodige afkoppelingswerken.  Het infomoment zal doorgaan op donerdag 31 januari in de Raadzaal van het gemeentehuis, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel. De start is voorzien om 20u.

Contacteer ons
Joke Denys projectmanager, Aquafin
Vincent Nuytemans Aquafin
Joke Denys projectmanager, Aquafin
Vincent Nuytemans Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar