Aquafin plant rioleringswerken in Tervuren

Aquafin gaat in opdracht van de gemeente Tervuren rioleringswerken uitvoeren in Plintveld.

Maandag 19 februari 2018 — Aquafin gaat in opdracht van de gemeente Tervuren rioleringswerken uitvoeren in Plintveld. Nu wordt het regenwater van de verharde oppervlakten (zoals daken, opritten en rijweg) samen met het afvalwater van de woningen afgevoerd naar het zuiveringsstation van Tervuren. Met de aanleg van een gescheiden stelsel zal het regenwater gescheiden van het afvalwater afgevoerd worden. Het regenwater gaat naar de Voer en het afvalwater naar de zuiveringsinstallatie van Vossem.  

De eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal de eigenaars adviseren over hoe deze afkoppeling het best gebeurt.

De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen worden aangevraagd tegen juli 2018. De werken zelf zullen vermoedelijk in mei 2019 starten.

Meer info over de timing, fasering en afkoppelingswerken krijgt u tijdens de infoavond. Deze vindt plaats op dinsdag 20 februari om 20u in de refter van de school van Vossem, Dorpsstraat 36 (tegen Plintveld).