Aquafin plant afkoppelingen in Hamont-Achel

Woensdag 20 februari 2013 — In de riolering in de omgeving Mulk, Dijk en Teutenstraat in Hamont-Achel komt vandaag nog heel wat regenwater terecht. Hierdoor geraakt het afvalwater sterk verdunt, waardoor het rendement van de zuiveringsinstallatie van Aquafin daalt. Daarom plant Aquafin rioleringswerken in de buurt met als doel de grachtinlaten af te koppelen van de riolering. Tegelijk zal het regenwater afkomstig van de openbare en private verharde oppervlakten afgekoppeld worden.

Ronny Collet, projectmanager van Aquafin, blikt vooruit: “Mulk, een stukje Dijk en een deel van de Teutenstraat krijgen een gescheiden rioleringsstelsel. Mulk wordt voorzien van een regenwaterriolering die via een nieuw aan te leggen buffergracht afvloeit naar de Walbeek. De bestaande collector blijft behouden voor het afvalwater. In de Teutenstraat blijft de bestaande buis behouden voor het regenwater. Via nieuw aan te leggen open grachten in het achterliggend binnengebied vloeit het regenwater naar de Lookbeek. Voor de afvoer van het afvalwater plaatsen wij een nieuwe riool. In deel Dijk plaatsen wij een regenwaterriolering met aansluiting op de Beverbeek.”

De komende maanden zullen de bewoners langs het tracé bezoek krijgen van een afkoppelingsdeskundige. Ronny Collet: “Die zal samen met de bewoners bekijken op welke manier het regenwater het best hergebruikt wordt of lokaal kan infiltreren of bufferen. Als deze opties niet mogelijk zijn, kan het regenwater in laatste instantie aangesloten worden op het regenwaterstelsel in de straat.”

Het stadsbestuur van Hamont-Achel heeft zich geëngageerd om na de rioleringswerken de heraanleg van de wegenis te financieren. Hoewel de werken vermoedelijk pas eind dit jaar zullen starten, nodigen de projectpartners de omwonenden nu al uit voor een eerste infoavond. Daar krijgen ze meer info over de verdere procedure en de afkoppelingen op privaat terrein. De infoavond zal doorgaan op woensdag 20 februari om 19 uur in zaal De Posthoorn, Groenstraat 6 in Hamont-Achel.

Ronny Collet projectmanager at Aquafin
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie at Aquafin