Skip to Content

Aquafin plant afkoppelingen in Hamont-Achel

In de riolering in de omgeving Mulk, Dijk en Teutenstraat in Hamont-Achel komt vandaag nog heel wat regenwater terecht. Hierdoor geraakt het afvalwater sterk verdunt, waardoor het rendement van de zuiveringsinstallatie van Aquafin daalt. Daarom plant Aquafin rioleringswerken in de buurt met als doel de grachtinlaten af te koppelen van de riolering. Tegelijk zal het regenwater afkomstig van de openbare en private verharde oppervlakten afgekoppeld worden.

Ronny Collet, projectmanager van Aquafin, blikt vooruit: “Mulk, een stukje Dijk en een deel van de Teutenstraat krijgen een gescheiden rioleringsstelsel. Mulk wordt voorzien van een regenwaterriolering die via een nieuw aan te leggen buffergracht afvloeit naar de Walbeek. De bestaande collector blijft behouden voor het afvalwater. In de Teutenstraat blijft de bestaande buis behouden voor het regenwater. Via nieuw aan te leggen open grachten in het achterliggend binnengebied vloeit het regenwater naar de Lookbeek. Voor de afvoer van het afvalwater plaatsen wij een nieuwe riool. In deel Dijk plaatsen wij een regenwaterriolering met aansluiting op de Beverbeek.”

De komende maanden zullen de bewoners langs het tracé bezoek krijgen van een afkoppelingsdeskundige. Ronny Collet: “Die zal samen met de bewoners bekijken op welke manier het regenwater het best hergebruikt wordt of lokaal kan infiltreren of bufferen. Als deze opties niet mogelijk zijn, kan het regenwater in laatste instantie aangesloten worden op het regenwaterstelsel in de straat.”

Het stadsbestuur van Hamont-Achel heeft zich geëngageerd om na de rioleringswerken de heraanleg van de wegenis te financieren. Hoewel de werken vermoedelijk pas eind dit jaar zullen starten, nodigen de projectpartners de omwonenden nu al uit voor een eerste infoavond. Daar krijgen ze meer info over de verdere procedure en de afkoppelingen op privaat terrein. De infoavond zal doorgaan op woensdag 20 februari om 19 uur in zaal De Posthoorn, Groenstraat 6 in Hamont-Achel.

Contacteer ons
Ronny Collet projectmanager, Aquafin
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie, Aquafin
Ronny Collet projectmanager, Aquafin
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar