Aquafin past fasering rioleringswerken Bruul aan voor een betere bereikbaarheid

Vrijdag 12 december 2014 — Volgend jaar start Aquafin in Bruul (Holsbeek) met de laatste fase van de aanleg van een nieuwe afvalwatercollector, die het afvalwater van 4.000 inwoners bijkomend moet aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Dit vuile water komt nu nog ongezuiverd terecht in de Winge. Na uitvoering van het volledige project zal het afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Rotselaar.

“Vanaf half januari tot eind februari zullen de nutsmaatschappijen onder leiding van Infrax in Bruul verplaatsingswerken in de bermen uitvoeren. De rijbaan blijft ondertussen vrij voor het verkeer. De eigenlijke rioleringswerken in Bruul zijn pas midden 2015 voorzien.” licht Joan Deckers, projectmanager van Aquafin toe. “Oorspronkelijk waren de rioleringswerken in Bruul aansluitend op de werken van de nutsmaatschappijen gepland, maar om te voorkomen dat Kortrijk-Dutsel voor het verkeer wordt afgesloten, hebben we beslist de rioleringswerken pas te starten nadat de werken in de Gravenstraat volledig zijn afgerond.”     

De rioleringswerken in Bruul zullen zich situeren vanaf het Kerkstraatje tot een eind voorbij Beemdpad. Net zoals in de overige straten van het project, krijgt de scheiding van regen- en afvalwater bijzondere aandacht. Joan Deckers: “Het afvalwater voeren we naar onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Rotselaar. Het propere regenwater leiden we rechtstreeks naar de natuur. We vragen ook aan de bewoners langs het tracé om het regenwater af te koppelen van de riolering.”

Op maandag15 december organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, waar ze meer info krijgen over de timing, de fasering, de afkoppelingen en de verdere communicatie. Deze zal doorgaan om 20 uur in het gemeentehuis, Dutselstraat 15 in Holsbeek.

Joan Deckers Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie