Skip to Content

Aquafin overspoeld met vragen naar gezuiverd afvalwater in strijd tegen droogte

Soepele contracten maken onmiddellijke afname mogelijk

Naar aanleiding van de extreme droogte kwam eerder deze week gezuiverd afvalwater als mogelijk alternatief voor drinkwater of grondwater bij laagwaardige toepassingen onder de aandacht. Aquafin werd ondertussen overspoeld met nieuwe aanvragen, voor uiteenlopend gebruik.

In een persbericht begin deze week stelde Aquafin dat het huishoudelijke afvalwater dat het zuivert op zijn meer dan 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties, makkelijk kan gebruikt worden voor toepassingen waarbij geen drinkwaterkwaliteit vereist is. Aquafin verzamelt het afvalwater van douches, toiletten, wasmachines, … vanuit de gemeentelijke riolen en transporteert het naar de zuiveringsinstallaties. Daardoor is er altijd een gegarandeerd debiet aan gezuiverd afvalwater dat na strenge kwaliteitscontrole wordt geloosd in beken en rivieren. Bij regenweer ligt het aangevoerde debiet hoger omdat de meeste rioolstelsels zowel afval- als regenwater transporteren.

Oefenterreinen Cercle Brugge

In een 60-tal waterzuiveringsinstallaties van Aquafin kunnen bedrijven die daarvoor een contract afsloten met Aquafin, voor een forfaitaire vergoeding zoveel gezuiverd afvalwater ophalen als nodig. Door de langdurige droogte kreeg Aquafin deze week veel nieuwe aanvragen voor uiteenlopende toepassingen. Zo zal bijvoorbeeld voetbalclub Cercle Brugge zijn oefenterreinen besproeien met gezuiverd afvalwater van onze zuiveringsinstallatie in Brugge. Marc Vanmaele, algemeen coördinator bij Cercle Brugge: “Normaal besproeien wij onze velden met regenwater maar onze voorraad was bijna uitgeput. Toen we over het aanbod van Aquafin in de pers hoorden, zijn we daar onmiddellijk opgesprongen. We werden zeer snel en goed geholpen, tot grote tevredenheid van onze Technische Staf. Vandaag al kunnen wij een eerste vracht gezuiverd afvalwater ophalen bij Aquafin.”

 “Omdat er nog geen duidelijk wetgevend kader is voor hergebruik van gezuiverd afvalwater hebben we de analyses van het water dat wij aanbieden, getoetst aan bestaande buitenlandse richtlijnen. Op basis daarvan hebben we een FAQ-lijst gemaakt waarin we de meest voorkomende vragen beantwoorden. Direct menselijk contact raden we zeker af,” zegt Jan Goossens, algemeen directeur van Aquafin.

De FAQ-lijst vindt u op www.aquafin.be.

Noodhulp met soepele contracten

Met soepele contracten die onmiddellijk kunnen ingaan, levert Aquafin maximale inspanningen om bedrijven tijdens de droogte uit de nood te helpen. Jan Goossens: “We springen bij waar we kunnen op dit moment, maar een meer structureel kader omtrent waterhergebruik, waarbij gezuiverd afvalwater volgens ons een essentiële rol kan spelen, zou beter zijn. Als het gebruik van gezuiverd afvalwater vanzelfsprekend zou zijn, met of zonder extra zuiveringsstap afhankelijk van de toepassing, zetten we een nieuwe stap richting circulaire economie.”

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar