Aquafin optimaliseert riolering Galmaarden

Vrijdag 6 september 2013 — Om het rendement van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Galmaarden te verhogen, zal Aquafin de komende maanden werken uitvoeren in verschillende straten van de gemeente. Door het regenwater af te koppelen van de riolering, kan het geconcentreerde afvalwater beter worden verwerkt en wordt de zuiveringsinstallatie bij regen minder belast.

Nils Van den Broeck, projectmanager van Aquafin, blikt alvast vooruit: “De afkoppelingswerken situeren zich in de Hollebeekstraat, Brusselstraat, Hoogstraat en Waterschaapstraat. In de praktijk komt het er vaak op neer dat we een gracht of aparte leiding voorzien voor de afvoer van het regenwater. De bestaande riolering blijft dan behouden voor de inzameling van afvalwater. Enkel in de Hollebeekstraat en de Brusselstraat voorzien we ook in de aanleg van een nieuwe riolering. In de Brusselstraat zal rioolbeheerder Infrax een gedeelte van de kosten dragen. Ook de gemeente Galmaarden participeert in de werken. Zij maakt van de gelegenheid gebruik om verfraaiingswerken uit te voeren langs het volledige tracé.”

De werken starten op maandag 16 september 2013 en zullen in totaal ongeveer 8 maanden duren. Nils Van den Broeck: “Om de woningen maximaal bereikbaar te houden, zullen we in verschillende fasen werken. Op maandag 9 september organiseren we samen met de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, war ze meer uitleg krijgen over de timing en fasering. De infoavond zal doorgaan om 20.00 uur in het Baljuwhuis, Marktplein 17 in Galmaarden.