Skip to Content

Aquafin opent rioolwaterzuiveringsinstallatie Zele voor bezoekers

Volg de weg van vuil naar proper water in Zele

Op dinsdag 29 september 2015 opent Aquafin de poorten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Zele. Buurtbewoners kunnen dan een kijkje komen nemen en krijgen een rondleiding op de RWZI waarin hen uitgelegd wordt hoe het waterzuiveringsproces precies verloopt.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie van Zele heeft een maximale capaciteit van 23.000 inwonersequivalenten, waarvan er vandaag reeds 17.750 aangesloten zijn. Wetende dat elke inwoner zo’n 120 liter afvalwater per dag produceert, betekent dit dus dat de RWZI van Zele dagelijks zo’n 2,1 miljoen liter afvalwater behandelt voor het via de Oostveergote in de Schelde geloosd wordt.

Om de restcapaciteit op te vullen zullen er in de toekomst nog enkele projecten worden uitgevoerd. Zo start Aquafin in samenwerking met de gemeente Zele begin 2016 het rioleringsproject “aansluiting Avermaat”. Na uitvoering van dit project zal het afvalwater van zo’n 600 extra inwoners aangesloten zijn op de RWZI.

Wie benieuwd is hoe het waterzuiveringsproces verloopt, kan op dinsdag 29 september 2015 een kijkje komen nemen aan de Dijkstraat 176 in Zele. Er zijn rondleidingen voorzien om 17.00 uur, 17.30 uur,  18.00 uur, 18.30 uur, 19.00 uur en 19.30 uur. Elke bezoeker krijgt na de rondleiding een drankje aangeboden.

Inschrijven kan via [email protected] of op 03 450 45 45. Vergeet niet te vermelden welk tijdstip jouw voorkeur heeft en met hoeveel personen je komt.

Contacteer ons
Nico Van Gestel Aquafin
Nico Van Gestel Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar