Aquafin op de Energie- en Klimaatdag

Hemelwaterplannen spelen in op gevolgen klimaatverandering

Donderdag 4 mei 2017 — Vandaag organiseert de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten de Energie- en Klimaatdag voor lokale besturen in het congrescentrum van de Zoo in Antwerpen. Uiteraard mag ook Aquafin hier niet ontbreken! We informeren de lokale overheden over de mogelijkheden om anders om te gaan met hemelwater.

De klimaatverandering zorgt voor een verschuiving in de neerslagpatronen. Voor Vlaanderen betekent dat meer regen in de winter, met als gevolg hogere waterstanden in beken en rivieren. In de zomer zal er minder neerslag vallen, waardoor de bodem verder verdroogt. De buien die zich in dat seizoen voordoen, zullen intenser worden, wat we nu al beginnen te merken.

De belangrijkste maatregel om water op straat te vermijden, blijft ruimte geven aan water. De Vlaamse overheid legt daarom een zo groot mogelijke scheiding tussen afval- en hemelwater op. Bijkomend zijn de ontwerprichtlijnen voor afvoersystemen aangepast, waardoor nieuwe ontwerpen afgestemd zijn op hevigere buien.

Ook steden en gemeenten kunnen hun steentje bijdragen en worden aangemoedigd om werk te maken van een hemelwaterbeleid. Binnen dit kader kan Aquafin een plan op maat opstellen voor elke gemeente. Elk gebied is namelijk uniek qua reliëf, hoeveelheid verharde oppervlakte, soort bebouwing, ondergrond en waterlopen. Aquafin is in Vlaanderen bevoegd voor het bovengemeentelijke transport en de zuivering van afvalwater en heeft in die hoedanigheid al heel wat kennis opgebouwd; niet alleen over hydraulische modellen maar ook lokale gebiedskennis.

Volgens Danny Baeten, directeur Marketing & ICT bij Aquafin, onderscheidt Aquafin zich van anderen door zijn visie op wat er in de eerste plaats met al dat water moet gebeuren: “Het principe dat infiltreren, bufferen en afvoeren in die volgorde moeten worden verkozen, blijft ons uitgangspunt. Waar mogelijk doen we voorstellen in die richting, maar we vermelden ook duidelijk wanneer een afweging tussen kosten en baten een andere voorkeur oplevert.”

Een leidraad voor de toekomst

Het hemelwaterplan dat Aquafin opstelt, biedt de gemeente een waaier aan keuzes, die elk inpasbaar zijn in een achterliggende visie om ruimte te geven aan water. Welke ruimtelijke invulling de gemeente verkiest, hangt af van de prioriteiten van het bestuur. Doordat de hemelwaterplannen van Aquafin bestand zijn tegen de tijd, kunnen investeringen gepland en gespreid worden en keuzes mee evolueren met accentverschuivingen bij het bestuur.

Danny Baeten: “We moeten niet bang zijn voor het water, maar het verwelkomen en terug integreren in onze omgeving. Anders gaan denken over hemelwater en om ons heen kijken naar mogelijkheden om het bij te houden in plaats het zo snel mogelijk kwijt te geraken, is de basis voor een nieuwe harmonie tussen mens en water.”