Skip to Content

Aquafin ontfermt zich over toekomst Molenbeek

Om het afvalwater van Steenokkerzeel te zuiveren, beschikt Aquafin vandaag over twee zuiveringsinstallaties. De grootste bevindt zich langs de E19 in Perk en kan het water van 6.000 inwoners behandelen. Het noordelijke stuk van deelgemeente Steenokkerzeel is aangesloten op de zuiveringsinstallatie aan de Haachtsesteenweg, goed voor 4.000 inwoners. Enkel in Steenokkerzeel-Zuid ontbreekt voorlopig nog de nodige infrastructuur. Daar gaat Aquafin nu verandering in brengen. Binnenkort start het waterzuiveringsbedrijf met de bouw van een nieuwe installatie  in de Sterckxstraat, grenzend aan de Damlaan. Tegelijk legt Aquafin ook een toevoercollector aan, die het afvalwater van ongeveer 2.500 inwoners naar de nieuwe installatie zal voeren.

“Om dit te realiseren zullen we riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Damlaan en een deel van de Sterckxstraat, tot aan de zuiveringsinstallatie.”, verduidelijkt Marleen Verdoodt, projectmanager van Aquafin. “We voorzien een nieuwe riolering voor de opvang en transport van het afvalwater. De bestaande riolering blijft behouden voor het regenwater. Deze scheiding van afval- en regenwater wordt ook op privéterrein doorgetrokken. Alle omwonenden hebben inmiddels bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige. Die adviseert hen over hoe ze het best het regenwater afkoppelen van de riolering.” Het gemeentebestuur van Steenokkerzeel neemt de gelegenheid te baat om het tweerichtingsfietspad langs de Damlaan te verhogen.

De werken aan de toevoercollector starten op 4 maart en zullen vermoedelijk in het voorjaar van 2014 voltooid zijn. De werken aan de zuiveringsinstallatie, die op 1 april starten, zullen iets langer duren. Projectmanager Ward Peeters is verantwoordelijk voor de bouw van de installatie en blikt alvast vooruit: “We hopen in de zomer van 2014 het eerste afvalwater te kunnen zuiveren op onze gloednieuwe installatie. We verwachten vanaf dan ook een opmerkelijke verbetering van de waterkwaliteit van de Molenbeek. Het afvalwater belandt er vandaag namelijk nog ongezuiverd in deze beek, goed voor ongeveer 340.000 liter per dag. Dankzij onze werken zullen deze lozingen binnenkort tot het verleden behoren.”

Op woensdag 27 februari organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Ze krijgen er meer info over de timing en de fasering van de rioleringswerken. Uiteraard bent ook u van harte welkom deze infoavond bij te wonen. Die zal doorgaan in gemeenschapscentrum “De Corren”, Van Frachenlaan 24A in Steenokkerzeel. De start is voorzien om 19u30.

Contacteer ons
Marleen Verdoodt projectmanager, Aquafin
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie, Aquafin
Ward Peeters projectmanager, Aquafin
Marleen Verdoodt projectmanager, Aquafin
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie, Aquafin
Ward Peeters projectmanager, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar