Aquafin ondertekent contract van EUR 100 miljoen met EIB voor financiering van afvalwaterzuivering in Vlaanderen

• Lening zal gebruikt worden voor financiering van investeringen die zuiveringsgraad in Vlaanderen tussen 2020 en 2022 verder optrekken

De Europese Investeringsbank (EIB) en het Vlaamse rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin hebben een nieuwe onderlinge leningsovereenkomst ondertekend, ditmaal ter waarde van EUR 100 miljoen. Dit is de eerste tranche van de elfde kaderovereenkomst van 200 miljoen euro. Het geld zal aangewend worden voor het uitbreiden van de opvang en zuivering van afvalwater in Vlaanderen.

Momenteel wordt iets meer dan 84% van het huishoudelijke afvalwater opgevangen en gezuiverd. Mede dankzij de investeringen die met deze nieuwe lening gerealiseerd worden, moet dat percentage de komende jaren verder stijgen.

Aquafin zal naast heel wat andere projecten, ook 3 nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties bouwen en 5 bestaande installaties hydraulisch uitbreiden, die allen op minder dan 50km van de Noordzeekust liggen. Daarmee draagt deze lening bij aan het “Clean Oceans Initiative”, aangezien flink minder ongezuiverd regen- en afvalwater de zee zal bereiken. Daarnaast zal veel bestaande infrastructuur geoptimaliseerd of vervangen worden door bijvoorbeeld gescheiden riolen voor regen- en afvalwater. Hierbij zet Aquafin maximaal in op klimaatrobuuste oplossingen zoals de infiltratie van regenwater.

Met deze projecten draagt Aquafin bij tot de klimaatdoelstellingen van de EIB. De projecten die gefinancierd worden, bestaan voor 51% uit projecten met een rechtstreekse positieve link naar de klimaatverandering. Hiermee is Aquafin een showcase voor waterinfrastructuurprojecten binnen de EIB. De uitvoering van deze projecten zal voor ongeveer 4.700 voltijdse equivalenten werkgelegenheid opleveren. De te bouwen en te renoveren installaties zullen op efficiëntere wijze zuiveren, waarmee ook zal worden bespaard op energie en CO2-uitstoot. Op bijkomende installaties zullen eveneens projecten uitgevoerd worden met het oog op energie-efficiëntie.

“Deze financiering door de EIB ondersteunt Aquafin en Vlaanderen bij de realisatie van verschillende doelstellingen,” zegt Jan Goossens, CEO van Aquafin. “Door de verdere uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur krijgt het herstellende waterleven in beken en rivieren extra zuurstof. Het doelgericht afkoppelen van regenwater dringt bij hevige regen zowel het risico op wateroverlast terug als de kans dat ongezuiverd afvalwater in het oppervlaktewater terechtkomt. Afkoppelingsprojecten stimuleren bovendien het lokale hergebruik van water, wat belangrijk is in het overbruggen van lange droogteperiodes. En last but not least, leveren we met onze flankerende projecten voor energie-efficiëntie en de productie van groene stroom een wezenlijke bijdrage aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen.”

Emma Navarro, Vicepresident van de EIB verantwoordelijk voor klimaat, zei over de operatie: “Het belang van gescheiden waterafvoer voor het milieu wordt vaak onderschat. Door klimaatverandering kan het vaker en harder gaan regenen, wat de bestaande riolen onder grote druk zet. De EIB is blij dat door de vruchtbare samenwerking met Aquafin afvalwater gescheiden zal kunnen worden opgevangen, hetgeen ook bijdraagt aan het Clean Oceans Initiative.”

Omdat investeringen een impact hebben op mens, milieu en maatschappij, hecht de EIB een groot belang aan de duurzaamheid van de projecten die ze steunt. In de voorbereiding van deze financieringsovereenkomst was dit belangrijker dan ooit.

 

Achtergrondinformatie:

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen; haar aandelen worden gehouden door de 28 EU-lidstaten. De EIB stelt financiering beschikbaar voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. In 2018 zette de EIB in België voor ruwweg EUR 1,54 miljard aan leningen uit. Voor de financiering van waterhuishoudingsinfrastructuur in België maakte de EIB sinds 2012 al meer dan 1,7 miljard euro aan goedkope leningen beschikbaar aan onder meer Aquafin, SPGE, Hydrobru, SWDE en TMVW.

 

Aquafin bouwt en beheert in opdracht van het Vlaamse Gewest de infrastructuur voor de zuivering van het afvalwater van zo’n 5 miljoen Vlamingen. Jaarlijks draagt het Vlaamse Gewest hiervoor een projectenprogramma op aan het bedrijf. Dat bevat ook projecten waarvan het gewest de investeringen overneemt van de gemeenten zodat de financiële druk daar verlicht. Op dit ogenblik heeft Aquafin al voor 4 miljard euro aan projecten opgeleverd aan het Vlaamse Gewest en heeft het nog voor 1,7 miljard euro aan projecten in portefeuille.

Anja De Wit

adviseur Communicatie, Aquafin

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be