Skip to Content

Aquafin neemt tijdelijke maatregelen na breuk afvalwaterleiding

De bestaande afvalwaterleiding ter hoogte van de bibliotheek in Duffel heeft het de voorbije nacht begeven. In de kelder van de bib is een buitenmuur onder de druk van het water bezweken, waardoor de daar gevestigde vergader- en hobbyruimtes momenteel bedolven zijn onder een massa uitgespoelde modder. Aquafin heeft bij aankomst onmiddellijk de pompen stilgelegd, om de watertoevoer te stoppen. Momenteel is aannemer Soga bezig met het uitwerken van een tijdelijke oplossing om het afvalwater opnieuw te kunnen verpompen naar de zuiveringsinstallatie langs de Nete.

“Naast de bibliotheek van Duffel staat een pompstation van Aquafin. Van daaruit wordt het toekomende afvalwater van ongeveer 3.900 Duffelaars via een persleiding die onder de brug hangt, verpompt naar de andere kant van de Nete. Het is die persleiding die het de voorbije nacht begeven heeft.” verduidelijkt Staf Aerts, schepen van openbare werken, die Aquafin op de hoogte bracht.

Inge De Craen, bekkenverantwoordelijke Operaties Netebekken bij Aquafin vervolgt: “We hebben onze pompen onmiddellijk stilgelegd, maar ondertussen blijft er natuurlijk afvalwater toekomen op het pompstation. Daarom hebben wij aannemer Soga opgetrommeld om tijdelijke maatregelen te treffen. Via een brug van 20 meter breed en 6 meter hoog zal het afvalwater door een nieuwe stalen buis naar de andere kant van de Onze-Lieve-Vrouwlaan verpompt worden. Van daaruit zal de leiding over het voetpad over de brug naar de andere kant van de Nete lopen, waar het op het bestaande stelsel kan aansluiten.”

Omwille van de veiligheid van voetgangers en fietsers, zijn het voetpad over de brug en de jaagpaden aan weerskanten van de Nete richting Walem tijdelijk afgesloten. Fietsers moeten omrijden via de Mechelsebaan. Aquafin zoekt intussen samen met de gemeente naar een oplossing om de jaagpaden toch toegankelijk te houden.

Het incident gebeurde op een plek die momenteel werfzone is voor rioleringswerken ter hoogte van de bib. Deze werf ligt door het faillissement van de aannemer al enkele weken stil, waardoor het zeer onwaarschijnlijk is dat er een verband bestaat tussen de werken en de huidige problemen. Wat betreft de stabiliteit van de bib is er volgens de eerste vaststellingen geen gevaar. Aquafin laat een  camera-inspectie uitvoeren op de toevoercollector en de gebroken persleiding, om meer zicht te krijgen op grootte van de uitspoeling onder het gebouw en mogelijke schade aan andere leidingen.

Staf Aerts: “Vanuit het gemeentebestuur hebben we de verschillende verenigingen die daar materiaal gestockeerd hebben, op de hoogte gebracht. Voor sommige verenigingen is de schade groot. Ook de vele activiteiten van de verschillende verenigingen, die in deze benedenzaal plaats vinden, hebben we nu al tot en met het weekend helaas moeten annuleren. We hopen zo snel mogelijk onze infrastructuur terug in orde te hebben, maar de schade is aanzienlijk.”

Contacteer ons
Staf Aerts gemeentebestuur Duffel
Staf Aerts gemeentebestuur Duffel
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar