Aquafin maakt vanavond 3D-laserscan van Brusselse Ring

In het kader van rioleringswerken die Aquafin zal uitvoeren in Vilvoorde, zal het bedrijf dinsdagavond een 3D-laserscan uitvoeren van de Brusselse ring.

Aquafin bouwt en beheert de infrastructuur voor rioolwaterzuivering voor het Vlaamse Gewest. Begin april starten rioleringswerken in de Poststraat, Bruinstraat en Breemputstraat in Vilvoorde. Er wordt een gescheiden stelsel aangelegd dat het afvalwater apart van het regenwater zal afvoeren. Het afvalwater wordt aangesloten op de Tangebeekcollector en het regenwater voert af naar de beek.

Buiten deze werkzone, ter hoogte van de Brusselse Ring/Albert I-laan, wordt gekozen voor de techniek van onderdoorpersing. De rioolbuis wordt dan op een diepte onder het wegdek door “geduwd” van de ene kant naar de andere en aangesloten op het bufferbekken langs de Albert I-laan. Het grote voordeel van deze techniek is dat het wegdek niet moet opgebroken worden en de hinder voor de omgeving en het verkeer beperkt blijft.

Wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer eist bij dit soort werken dat de bouwheer de staat van het wegdek voor en na de werken controleert op eventuele verzakkingen. Aquafin zal deze opmetingen uitvoeren met behulp van 3D-laserscanning. Deze techniek maakt gebruik van een scanner en een fotolens, waardoor de omgeving in korte tijd zeer nauwkeurig wordt opgemeten.

Van vanavond 21.00 uur tot morgenochtend 01.00 uur zal er gewerkt worden net voorbij de oprit 7 Grimbergen van de buitenring en de oprit 6 Vilvoorde-Koningslo van de binnenring. De pechstrook en de eerste rijstrook worden tijdelijk afgesloten zodat het invoegend verkeer meteen naar de tweede rijstrook wordt geleid. “We plannen deze werken in de Paasvakantie en op een avond om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken,” weet Toon Van Dorpe, groepsleider van het team CAD/GIS/Opmeten bij Aquafin. “Over twee jaar, als onze infrastructuurwerken beëindigd zijn, volgt een tweede opmeting die we zullen vergelijken met de resultaten van deze opmeting.”

Anja De Wit

adviseur Communicatie, Aquafin

Toon Van Dorpe

groepsleider CAD/GIS/Opmeten, Aquafin

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be