Aquafin maakt vanavond 3D-laserscan van Brusselse Ring

Dinsdag 5 april 2016 — In het kader van rioleringswerken die Aquafin zal uitvoeren in Vilvoorde, zal het bedrijf dinsdagavond een 3D-laserscan uitvoeren van de Brusselse ring.

Aquafin bouwt en beheert de infrastructuur voor rioolwaterzuivering voor het Vlaamse Gewest. Begin april starten rioleringswerken in de Poststraat, Bruinstraat en Breemputstraat in Vilvoorde. Er wordt een gescheiden stelsel aangelegd dat het afvalwater apart van het regenwater zal afvoeren. Het afvalwater wordt aangesloten op de Tangebeekcollector en het regenwater voert af naar de beek.

Buiten deze werkzone, ter hoogte van de Brusselse Ring/Albert I-laan, wordt gekozen voor de techniek van onderdoorpersing. De rioolbuis wordt dan op een diepte onder het wegdek door “geduwd” van de ene kant naar de andere en aangesloten op het bufferbekken langs de Albert I-laan. Het grote voordeel van deze techniek is dat het wegdek niet moet opgebroken worden en de hinder voor de omgeving en het verkeer beperkt blijft.

Wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer eist bij dit soort werken dat de bouwheer de staat van het wegdek voor en na de werken controleert op eventuele verzakkingen. Aquafin zal deze opmetingen uitvoeren met behulp van 3D-laserscanning. Deze techniek maakt gebruik van een scanner en een fotolens, waardoor de omgeving in korte tijd zeer nauwkeurig wordt opgemeten.

Van vanavond 21.00 uur tot morgenochtend 01.00 uur zal er gewerkt worden net voorbij de oprit 7 Grimbergen van de buitenring en de oprit 6 Vilvoorde-Koningslo van de binnenring. De pechstrook en de eerste rijstrook worden tijdelijk afgesloten zodat het invoegend verkeer meteen naar de tweede rijstrook wordt geleid. “We plannen deze werken in de Paasvakantie en op een avond om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken,” weet Toon Van Dorpe, groepsleider van het team CAD/GIS/Opmeten bij Aquafin. “Over twee jaar, als onze infrastructuurwerken beëindigd zijn, volgt een tweede opmeting die we zullen vergelijken met de resultaten van deze opmeting.”

Anja De Wit adviseur Communicatie at Aquafin
Toon Van Dorpe groepsleider CAD/GIS/Opmeten at Aquafin