Aquafin legt gescheiden stelsel aan in Maleizen

Maandag 2 maart 2015 — Aquafin en de gemeente Overijse gaan een gescheiden riolering aanleggen in de Financialaan, Horizontlaan, Poelweg en een klein stukje Terhulpsesteenweg.

Marc Van Kerckhoven, projectmanager van Aquafin, licht de werken toe: “Momenteel ligt in deze straten nog een gemengd stelsel wat soms aanleiding geeft tot wateroverlast. Daarom wordt er voorzien in de aanleg van een gescheiden stelsel waarbij regen- en afvalwater apart wordt opgevangen en afgevoerd. Ook wordt er in de akker afwaarts de Horizontlaan een natuurlijk vijver voorzien om het regenwater te bufferen.”

De eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van het afvalwater en een gescheiden stelsel te voorzien op hun eigendom. De gemeente Overijse biedt de mogelijkheid om een gratis studie van de afkoppelingen te laten opmaken. Aquafin heeft hiervoor een afkoppelingsdeskundige aangesteld die de eigenaars zal begeleiden bij de uit te voeren werken.   

De werken zullen vermoedelijk in het voorjaar van 2016 starten. “Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd, wat betekent dat het detailontwerp nu in opmaak is”, verduidelijkt Van Kerckhoven. “De vereiste vergunningen zullen binnenkort worden aangevraagd.”

Aquafin en de betrokken projectpartners zullen de werken verder toelichten op een infoavond die doorgaat op dinsdag 3 maart 2015 om 19u30 in het Wijkontmoetingscentrum ‘De Rank’, Hoeilaartsesteenweg 56. Uiteraard is ook de pers van harte welkom op deze infoavond.