Aquafin legt gescheiden stelsel aan in Maleizen

Aquafin en de gemeente Overijse gaan een gescheiden riolering aanleggen in de Financialaan, Horizontlaan, Poelweg en een klein stukje Terhulpsesteenweg.

Marc Van Kerckhoven, projectmanager van Aquafin, licht de werken toe: “Momenteel ligt in deze straten nog een gemengd stelsel wat soms aanleiding geeft tot wateroverlast. Daarom wordt er voorzien in de aanleg van een gescheiden stelsel waarbij regen- en afvalwater apart wordt opgevangen en afgevoerd. Ook wordt er in de akker afwaarts de Horizontlaan een natuurlijk vijver voorzien om het regenwater te bufferen.”

De eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van het afvalwater en een gescheiden stelsel te voorzien op hun eigendom. De gemeente Overijse biedt de mogelijkheid om een gratis studie van de afkoppelingen te laten opmaken. Aquafin heeft hiervoor een afkoppelingsdeskundige aangesteld die de eigenaars zal begeleiden bij de uit te voeren werken.   

De werken zullen vermoedelijk in het voorjaar van 2016 starten. “Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd, wat betekent dat het detailontwerp nu in opmaak is”, verduidelijkt Van Kerckhoven. “De vereiste vergunningen zullen binnenkort worden aangevraagd.”

Aquafin en de betrokken projectpartners zullen de werken verder toelichten op een infoavond die doorgaat op dinsdag 3 maart 2015 om 19u30 in het Wijkontmoetingscentrum ‘De Rank’, Hoeilaartsesteenweg 56. Uiteraard is ook de pers van harte welkom op deze infoavond.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be