Aquafin legt gescheiden rioleringsstelsel voor propere Vondelbeek

Maandag 22 september 2014 — Met deze werken wil het Aquafin het afvalwater van 321 inwoners, dat nu nog ongezuiverd in de Vondelbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Nils Van den Broeck, projectmanager van Aquafin licht het project toe: “Vandaag lozen veel bewoners hun regen- en afvalwater nog gemengd in de beek. Met deze werken willen we het afvalwater gescheiden van het regenwater opvangen. Het afvalwater zal afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Dendermonde. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten.”

De werken worden uitgevoerd door Aquafin, TMVW en de gemeente Lebbeke. Aquafin zal een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in de Fochelstraat vanaf het kruispunt Opwijksestraat-Fochelstraat tot aan de spoorweg. TMVW legt een gescheiden stelsel aan in de Opwijksestraat (vanaf Lange Minnestraat tot Opwijksestraat 182) en in de Hogeweg (vanaf de Beekveldstraat tot de Langestraat). De gemeente Lebbeke ten slotte zal over het gehele project instaan voor de verfraaiing van de wegenis.

“Alle bewoners langs het tracé hebben inmiddels bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige, die hen gratis adviseert over hoe deze afkoppeling het best gebeurt”, vertelt Nils Van den Broeck. “Waar mogelijk blijft het regenwater best ter plaatse voor hergebruik, infiltratie of buffering. Lukt dat niet, dan kan de bestaande aansluiting op de ingebuisde gracht bewaard blijven voor de afvoer van het regenwater.”

Op dinsdag 23 september 2014 organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Deze zal doorgaan om 20u in CC De Biekorf, Stationsstraat 23 in Lebbeke. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.