Aquafin legt gescheiden rioleringsstelsel aan voor propere Leikstraalbeek

Vrijdag 3 oktober 2014 — Met deze werken wil het Aquafin het afvalwater van 390 inwoners, dat nu nog ongezuiverd in de Leikstraalbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Wim Berghmans, projectmanager van Aquafin licht het project toe: “Vandaag lozen veel bewoners hun regen- en afvalwater nog gemengd in de beek. Met deze werken willen we het afvalwater gescheiden van het regenwater opvangen. Het afvalwater zal afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Huldenberg. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten.”

Voor dit project voorziet Aquafin in de aanleg van een verzamelriool voor de opvang en transport van het vuile water. Er komt ook een regenwaterleiding voor het niet vervuilde hemelwater af te voeren. Tot slot wordt een buffergracht voor het regenwater aangelegd. De gemeente Huldenberg maakt van de werken gebruik om bijkomend te investeren in veiligere straten voor de weggebruikers.

“Alle bewoners langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal de eigenaars adviseren over hoe deze afkoppeling het best gebeurt”, vertelt Wim Berghmans.

De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen zullen op korte termijn worden aangevraagd. De werken zelf zullen normaal in het najaar van 2015 starten.

Op maandag 6 oktober 2014 organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Deze zal doorgaan om 20u in zaal Ter Dijle, Leuvensebaan 313 in Sint-Agatha-Rode. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.

Joke Vriens Aquafin