Aquafin legt gescheiden rioleringsstelsel voor propere Leibeek

Dinsdag 16 september 2014 — Aquafin gaat in 2016 rioleringswerken uitvoeren in Bierbeek en Lubbeek. Met deze werken wil het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf het afvalwater van 1080 inwoners uit Bierbeek en Lubbeek, dat nu nog ongezuiverd in de Leibeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Marc Van Kerckhoven, projectmanager van Aquafin licht het project toe: “Met deze werken willen we het afvalwater gescheiden van het regenwater opvangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Bierbeek. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten.”

Aquafin zal in de Ganzendries vanaf het kruispunt met de Sint Barbaradreef en zo verder in de Pellenbergstraat tot aan de Tiensesteenweg een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Langsheen de Pellenbergstraat komt er een bufferbekken. Ook in de Tiensesteenweg zal in de berm tussen het kruispunt met de Pellenbergstraat en de Larestraat een gescheiden stelsel aangelegd worden.

“Langsheen de Onze-Lieve-Vrouwestraat wordt een pompstation gebouwd”, vertelt Van Kerckhoven. Van hieruit wordt het water via een persleiding langsheen de Varenberg aangesloten op de nieuwe riolering in de Ganzendries.

Samen met de werken van Aquafin zullen de gemeenten Bierbeek en Lubbeek langsheen de Ganzendries en de Pellenbergstraat nieuwe fietspaden aanleggen.

Op woensdag 17 september organiseren de projectpartners een eerste infoavond voor de omwonenden, waar ze meer uitleg krijgen over de verdere timing en fasering. Deze zal doorgaan om 20.00 uur in de refter van de Gemeentelijke Basisschool, Kerkplein 2 in Pellenberg.