Aquafin leent opnieuw bij Europese Investeringsbank voor uitbreiden Vlaamse afvalwaterzuivering

Aquafin leent opnieuw bij Europese Investeringsbank voor uitbreiden Vlaamse afvalwaterzuivering

  • Aquafin en de EIB hebben een lening van €200 miljoen ondertekend, het betreft alweer de 12e EIB-lening aan Aquafin sinds 1994.
  • Financiering zal worden gebruikt voor investeringen die het percentage gezuiverd afvalwater in Vlaanderen de komende jaren verder zal verhogen.
  • Naar verwachting zal door de investeringen ook de energie-efficiënte van de infrastructuur bij Aquafin verder verbeteren.

GEZAMELIJK PERSBERICHT

Luxemburg/Aartselaar, 27 April 2023

De Europese Investeringsbank (EIB) en waterzuiveraar Aquafin bouwen verder op hun langlopende samenwerking met de ondertekening van een financieringscontract ter waarde van €200 miljoen. Hierbij gaat het om de twaalfde leningsovereenkomst tussen beide partijen sinds het begin van de samenwerking in 1994, waarbij de EIB inmiddels meer dan €2 miljard aan financiering beschikbaar heeft gemaakt voor het uitbreiden en verbeteren van de waterzuivering in Vlaanderen.

Aquafin zal het geld gebruiken voor 150 optimalisatieprojecten die bijdragen aan klimaatmitigatie – het temperen van de effecten van klimaatverandering – en klimaatadaptatie – het aanpassen van infrastructuur aan effecten van een reeds veranderd klimaat. Zo zullen 41 projecten met een investeringswaarde van €81,7 miljoen inzetten op de afkoppeling van regenwater om de gevolgen van toenemende zware buien en lange droogteperiodes op te vangen. Regenwater wordt namelijk best zoveel mogelijk ter plaatse gehouden voor infiltratie in de bodem of gebufferd voor hergebruik. Verder zal een significant deel van de financiering gaan naar projecten op het gebied van onder meer energiebesparing en het installeren van zonneparken voor energievoorziening.

De EIB was de eerste financier van Aquafin in 1994. Sindsdien kunnen we op hen rekenen voor bijna de helft van onze lange-termijnkredieten, zo een 2 miljard euro,” stelde Aquafin CEO Jan Goossens. “Deze financiering toont dat we ook na de implementatie van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest nog steeds op hen kunnen rekenen. Voor Aquafin is de EIB daarom niet alleen een investeerder, maar een echte partner voor propere Vlaamse waterlopen, vandaag en in de toekomst.”

EIB vicepresident Kris Peeters: “De EIB investeert al decennia in het verbeteren van de waterhuishouding in België, wat een grote impact heeft op het dagelijks leven van alle burgers. Daarbij is in Vlaanderen Aquafin altijd een zeer belangrijke partner waar de EIB al decennia mee samenwerkt. In de komende jaren zal water, en vooral schoon water, ook in het kader van klimaatverandering steeds belangrijker worden voor onze maatschappij en de economie. Ik ben dus erg fier dat de Europese Investeringsbank hier zo’n belangrijke rol kan spelen.”

Zoals in het verleden, heeft deze financiering ook een positieve impact op de kwaliteit van Vlaamse oppervlaktewateren, die al significant verbeterd is sinds de eerste EIB-lening aan Aquafin in 1994. Begin jaren negentig werd slechts 26% van al het Vlaamse afvalwater gezuiverd, in 2022 was dat al opgelopen naar 86%. Dat is voor een groot deel mede dankzij de financiering door EIB. Door de jaren heen heeft EIB bijgedragen aan de bouw van 311 rioolwaterzuiveringsinstallaties, 113 pompstations, alsmede de aanleg van 1.565 leidingprojecten met een totale buislengte van meer dan 10.000 km, waarbij in meer dan 130 projecten het regenwater en afvalwater van elkaar gescheiden werden.

Aangezien daarmee ook aanzienlijk minder regen- en afvalwater ongezuiverd in de Noordzee belandt, draagt deze financiering ook bij aan het “Clean Oceans Initiative”. Dit initiatief is erop gericht om de zeeën en oceanen properder te maken zodat ze voluit hun rol kunnen spelen als tegengewicht tegen de klimaatopwarming.

Story image

Achtergrondinformatie:

De Europese Investeringsbank (EIB) is de lange-termijnleningsinstelling van de EU, en is direct eigendom van de Lidstaten. Het maakt lange-termijnfinanciering beschikbaar voor degelijke projecten die bijdragen aan het behalen van EU-beleidsdoeleinden. De EIB is de enige bank die volledig eigendom is, en de belangen vertegenwoordigt van de Lidstaten van de EU. De Bank werkt nauw samen met de andere EU-instellingen om EU-beleid te implementeren. In 2020 maakt de Bank bijna €1.3 miljard beschikbaar in leningen aan Belgische projecten in verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, watermanagement, onderwijs en KMO’s. Sinds 2012 heeft de EIB bijna €2 miljard voor waterprojecten in België beschikbaar gemaakt, met onder meer SWDE, TMVW, HydroBru, SPGE en Aquafin.

Aquafin bouwt en beheert in opdracht van het Vlaamse Gewest de infrastructuur voor de zuivering van het huishoudelijke afvalwater van ongeveer vijf miljoen Vlamingen, inclusief projecten waarbij het Gewest de investeringen van de gemeenten overneemt om de financiële druk te verlichten. In de projecten die het uitvoert, zet het bedrijf ook zoveel mogelijk in op ruimte voor water en infiltratie en buffering van regenwater. ​ Aquafin heeft momenteel al €4,5 miljard aan projecten opgeleverd voor het Vlaamse Gewest en heeft nog eens €1,9 miljard aan projecten in portefeuille.

Perscontacten:

EIB: Tim Smit, Tel.: +352 4379 89076, e-mail [email protected],
Aquafin: Anja De Wit, Tel.: +32 (0)485 55 9495, e-mail [email protected]

 

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar