Skip to Content

Aquafin krijgt Algemeen directeur: Jan Goossens

Jan Goossens wordt vanaf 1 oktober Algemeen directeur bij de Vlaamse waterzuiveraar Aquafin. Hij zal de leiding van het bedrijf overnemen van gedelegeerd bestuurder Luc Bossyns, die zich uit de dagelijkse bedrijfsvoering terugtrekt.

De raad van bestuur heeft Jan Goossens, nu Algemeen directeur Industrial Services B.V., aangetrokken om de positie van Aquafin in de watersector verder te verstevigen. “Onze ambitie is om ons partnerschap met het Vlaamse Gewest en de gemeenten verder uit te breiden,” verklaart Erik Matthijs, voorzitter van de raad van bestuur.Met zijn ondernemingszin en people skills is Jan Goossens daarvoor de juiste persoon.”

Bloeiperiode met Luc Bossyns

De voorbije 16 jaar heeft gedelegeerd bestuurder Luc Bossyns het bedrijf duidelijk op de kaart gezet.  Dankzij het vertrouwen van opdrachtgevers, partners en financiers, groeide Aquafin uit tot een bedrijf met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde en een kenniscentrum voor de hele waterzuiveringscyclus. Deze periode achtte Luc Bossyns geschikt om zijn vertrek aan te kondigen. Hij blijft wel bestuurder van Aquafin en dochteronderneming Aquaplus, die zich richt op de Vlaamse industrie en buitenlandse overheden.

Uitdagingen voor Jan Goossens

Matthijs: “Jan Goossens is aangezocht om de uitdaging voor de toekomst verder aan te pakken. In de eerste plaats is dat uiteraard de sanering van resterende lozingspunten van huishoudelijk afvalwater op de waterlopen. Tegelijk zie ik op het gebied van waterbeheersing een grotere rol voor Aquafin. De hemelwaterplannen die Aquafin met zijn terrein- en projectkennis uitwerkt voor de gemeenten, slaan aan. Ik reken op Jan Goossens om die piste verder uit te diepen. De voorbije weken van wateroverlast, laten er geen twijfel over bestaan dat de toegevoegde waarde groot is voor Vlaanderen.  Een ander focuspunt is de uitbouw van een financieel haalbaar, doorgedreven asset management.  De miljarden die Vlaanderen heeft geïnvesteerd in de bestaande zuiveringsinfrastructuur, kunnen alleen optimaal renderen als er jaarlijks voldoende wordt geïnvesteerd in structureel onderhoud van het patrimonium.”

Jan Goossens heeft een ruime ervaring in gelijkaardige functies bij Industrial Services B.V., een Nederlands dochterbedrijf van Groep van Gansewinkel, dat industriële onderhoudsdiensten levert aan de chemie-, energie- en offshore sector, en bij Marpobel N.V., een verwerkingsinstallatie in de Antwerpse Haven waar sterk verontreinigde spoelwaters worden gezuiverd.  Jan Goossens: “Als doctor in de chemie en met mijn professionele achtergrond voel ik me zeker verwant met het proces van waterzuivering. De sector zelf is eerder nieuw en ik wil het bedrijf en zijn mensen, maar ook de Vlaamse beleidsorganen, administraties en sectororganisaties door- en door leren kennen, om de bedrijfsvoering- en processen verder op hun noden af te stemmen. Ik voel me overigens zeer thuis in het business model waar Aquafin voor staat.

Contacteer ons
Erik Matthijs voorzitter Raad van Bestuur Aquafin NV
Sabine Schellens Directeur Organisatie Ontwikkeling, Aquafin
Erik Matthijs voorzitter Raad van Bestuur Aquafin NV
Sabine Schellens Directeur Organisatie Ontwikkeling, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar