Aquafin krijgt Algemeen directeur: Jan Goossens

Maandag 1 augustus 2016 — Jan Goossens wordt vanaf 1 oktober Algemeen directeur bij de Vlaamse waterzuiveraar Aquafin. Hij zal de leiding van het bedrijf overnemen van gedelegeerd bestuurder Luc Bossyns, die zich uit de dagelijkse bedrijfsvoering terugtrekt.

De raad van bestuur heeft Jan Goossens, nu Algemeen directeur Industrial Services B.V., aangetrokken om de positie van Aquafin in de watersector verder te verstevigen. “Onze ambitie is om ons partnerschap met het Vlaamse Gewest en de gemeenten verder uit te breiden,” verklaart Erik Matthijs, voorzitter van de raad van bestuur.Met zijn ondernemingszin en people skills is Jan Goossens daarvoor de juiste persoon.”

Bloeiperiode met Luc Bossyns

De voorbije 16 jaar heeft gedelegeerd bestuurder Luc Bossyns het bedrijf duidelijk op de kaart gezet.  Dankzij het vertrouwen van opdrachtgevers, partners en financiers, groeide Aquafin uit tot een bedrijf met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde en een kenniscentrum voor de hele waterzuiveringscyclus. Deze periode achtte Luc Bossyns geschikt om zijn vertrek aan te kondigen. Hij blijft wel bestuurder van Aquafin en dochteronderneming Aquaplus, die zich richt op de Vlaamse industrie en buitenlandse overheden.

Uitdagingen voor Jan Goossens

Matthijs: “Jan Goossens is aangezocht om de uitdaging voor de toekomst verder aan te pakken. In de eerste plaats is dat uiteraard de sanering van resterende lozingspunten van huishoudelijk afvalwater op de waterlopen. Tegelijk zie ik op het gebied van waterbeheersing een grotere rol voor Aquafin. De hemelwaterplannen die Aquafin met zijn terrein- en projectkennis uitwerkt voor de gemeenten, slaan aan. Ik reken op Jan Goossens om die piste verder uit te diepen. De voorbije weken van wateroverlast, laten er geen twijfel over bestaan dat de toegevoegde waarde groot is voor Vlaanderen.  Een ander focuspunt is de uitbouw van een financieel haalbaar, doorgedreven asset management.  De miljarden die Vlaanderen heeft geïnvesteerd in de bestaande zuiveringsinfrastructuur, kunnen alleen optimaal renderen als er jaarlijks voldoende wordt geïnvesteerd in structureel onderhoud van het patrimonium.”

Jan Goossens heeft een ruime ervaring in gelijkaardige functies bij Industrial Services B.V., een Nederlands dochterbedrijf van Groep van Gansewinkel, dat industriële onderhoudsdiensten levert aan de chemie-, energie- en offshore sector, en bij Marpobel N.V., een verwerkingsinstallatie in de Antwerpse Haven waar sterk verontreinigde spoelwaters worden gezuiverd.  Jan Goossens: “Als doctor in de chemie en met mijn professionele achtergrond voel ik me zeker verwant met het proces van waterzuivering. De sector zelf is eerder nieuw en ik wil het bedrijf en zijn mensen, maar ook de Vlaamse beleidsorganen, administraties en sectororganisaties door- en door leren kennen, om de bedrijfsvoering- en processen verder op hun noden af te stemmen. Ik voel me overigens zeer thuis in het business model waar Aquafin voor staat.

Erik Matthijs voorzitter Raad van Bestuur Aquafin NV
Sabine Schellens Directeur Organisatie Ontwikkeling at Aquafin