Skip to Content
Aquafin krijgt 200 werknemers op de fiets

Aquafin krijgt 200 werknemers op de fiets

Fietsleaseplan groot succes

#goedopweg is de slogan van de Week van de Mobiliteit. En Aquafin is goed op weg. Al jaren zet het bedrijf in op het verduurzamen van de mobiliteit van zijn medewerkers. In mei 2018 lanceerde het bedrijf een fietsleaseplan. Medewerkers kunnen tegen een gunstig tarief een fiets aankopen, in ruil komen ze 20% van hun werktijd met de fiets naar het werk. Al 200 van de 1100 werknemers bestelden een fiets, een gigantisch succes!

Eind mei 2018 lanceerde Aquafin een fietsleaseplan. Werknemers kunnen via het bedrijf een fiets leasen voor een periode van drie jaar tegen een voordelige prijs. Na de drie jaar betaalt de medewerker een restwaarde en is de fiets van hem. Onderhoud, verzekering en bijstand zijn trouwens inbegrepen. Daar staat wel tegenover dat de werknemer zich engageert om 20% van zijn werktijd (op jaarbasis) met de fiets naar het werk te komen.

Groot succes

Sabine Schellens, directeur HR, vertelt dat het fietsleaseplan een schot in de roos is: “Ondertussen zijn er al 200 medewerkers ingestapt in dit fietsleaseplan, dat is bijna één op vijf! Meer werknemers met de fiets in plaats van met de auto betekent een besparing in de CO2-uitstoot en een vermindering van onze ecologische voetafdruk. Groen dóen dus, één van de drie pijlers van ons beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het mobiliteitsprobleem is prangend in Vlaanderen, en we willen bij Aquafin in alles wat we doen een positieve impact creëren. Fietsen is ook goed voor de gezondheid. Het fietsleaseplan is voor Aquafin een belangrijk middel om onze medewerkers fit te houden.”

In de fietsenstalling van Aquafin zie je tegenwoordig een arsenaal aan blitse speed pedelecs, bakfietsen, elektrische fietsen en zelfs enkele racefietsen staan. “Dat onze medewerkers op deze manier hun droomfiets kunnen aanschaffen is mooi meegenomen”, gaat Sabine verder. “Maar het is fijn om vast te stellen dat onze medewerkers bewust de beslissing nemen om met de fiets te komen werken in plaats van met de auto."

Enthousiaste werknemers

Het fietsleaseplan overtuigde heel wat Aquafinners. Enkele getuigenissen:

Mijn e-bike is een goede motivator om ook in het weekend de auto wat vaker te laten staan.”

Via het fietsleaseplan kon ik voordelig de fiets van mijn dromen aanschaffen.”

De fiets is de ideale manier om voor en na de werkdag even te ontspannen en je hoofd leeg te maken.”

Met een bakfiets kan ik gemakkelijk mijn kindjes naar school brengen en doorfietsen naar het werk.’

Cijfers

Lancering fietsplan: mei 2018
Aantal bestelde fietsen: 199 (op 1100 werknemers. 77 op hoofdkantoor, 122 op buitenlocaties)
- 54 pedelecs
- 101 e-bikes
- 3 racefietsen
- 41 andere

Benieuwd naar wat de werknemers zelf van het fietsleaseplan vinden? Kom dan dinsdag 18 september, tijdens de Week van de Mobiliteit, gerust even langs op ons hoofdkantoor.

Persmoment dinsdag 18 september

Benieuwd naar wat de werknemers zelf van het fietsleaseplan vinden? Kom dan dinsdag 18 september, tijdens de Week van de Mobiliteit, gerust even langs op ons hoofdkantoor.
Mogelijkheid tot het maken van beelden en interviewen van enkele fietsende collega’s.
Directeur HR Sabine Schellens staat je graag te woord om 9 u.
Graag en bevestiging van je komst op communicatie@aquafin.be

 

Duurzame mobiliteit is meer dan alleen fietsen

Aquafin zet al lang in op duurzame mobiliteit. “We sensibiliseren al lang rond fietsmobiliteit, maar duurzame mobiliteit gaat verder dan dat”, benadrukt Sabine Schellens, directeur HR & Organisatieontwikkeling. “Aquafin gaat voor een geïntegreerd duurzaam mobiliteitsbeleid. De afgelopen 14 maanden hebben we bijvoorbeeld 15% van onze totale bedrijfsvloot dieselvrij gemaakt. Tegen 2025 willen we onze vloot volledig dieselvrij krijgen. Aquafin schakelt nu al over op alternatieve brandstoffen (CNG, elektrisch, (plugin-)hybride en benzine). Wie bij Aquafin recht heeft op een bedrijfswagen, kan geen dieselwagen meer bestellen maar krijgt wel meer budget als hij kiest voor een auto met een hogere ecoscore. Onze vrachtwagens en dienstvoertuigen worden ook systematisch vervangen door groenere varianten. Verder moedigen we onze medewerkers aan om te carpoolen, voor hen zijn voorbehouden parkeerplaatsen vlakbij de ingang. Abonnementen op openbaar vervoer betalen we volledig terug en we keren ook de maximale fietsvergoeding uit. Aquafin is werkzaam in heel Vlaanderen dus onze medewerkers moeten regelmatig verplaatsingen maken. We promoten hiervoor het openbaar vervoer, ook bij onze collega’s met een bedrijfswagen. En we stellen een elektrische of CNG-poolwagen, elektrische fietsen en een plooifiets ter beschikking.”

Het vermijden of beperken van een verplaatsing is een van meest duurzame vormen van mobiliteit. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken is al lang gangbaar bij Aquafin. Sabine somt op: “De medewerkers op het hoofdkantoor kunnen hun werkdag starten tussen 7u en 10u en zo al files vermijden. Aquafin heeft ook drie satellietkantoren: in Gent, Herentals en Leuven. Dat zijn volledig uitgeruste kantoorgebouwen en daar kan iedereen sporadisch of zelfs structureel (bijvoorbeeld een vaste dag in de week) gaan werken. En uniek in Vlaanderen: onze medewerkers kunnen bij gelegenheid ook gaan werken in de dienstgebouwen van enkele waterzuiveringsinstallaties in Vlaanderen. Als iemand bijvoorbeeld een vergadering heeft ergens in Vlaanderen, kan die voorafgaand of aansluitend gaan werken op zo’n ‘flexplek’. Dat spaart een verplaatsing naar het hoofdkantoor uit. occasioneel thuiswerk kan bij Aquafin. En we zetten ook in op technologie”, gaat Sabine verder. “Zo hebben onze medewerkers op hun laptop een software tool waarmee ze kunnen video conferencen. Ons hoofdkantoor en satellietkantoren zijn uitgerust met videoconferentiezalen.”

Aquafin wil het kader creëren om zijn medewerkers aan te moedigen om alternatieve vervoersmiddelen te gebruiken. Door dit te doen, zal gedragsverandering geleidelijk volgen. De medewerkers van Aquafin dagen hun werkgever ook uit om stappen te zetten op het vlak van duurzame mobiliteit. Een mooie wisselwerking die de voorbije jaren resultaat had.

 

 

Contacteer ons
Joke Vriens adviseur Communicatie
Joke Vriens adviseur Communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar