Skip to Content

Aquafin klaar om rioleringswerken Steenkerke te hervatten

Toen Aquafin vorig jaar startte met de rioleringswerken in het centrum van Steenkerke, was het met de beste bedoelingen, namelijk het afvalwater van het dorp tot aan de nieuwe zuiveringsinstallatie brengen. De onstabiele ondergrond wierp echter roet in het eten. Toen in december in een aantal huizen scheuren ontstonden, werden de werken onmiddellijk gestaakt. Na maanden van bijkomend onderzoek is Aquafin klaar om de werken verder te zetten volgens een nieuw concept.

Lisa Vanhaute, projectmanager van Aquafin, heeft er vertrouwen in: “Laat het duidelijk zijn dat we niet over een nacht ijs gaan. Van zodra er schade is opgestreden, hebben we de werken stilgelegd. Ondertussen hebben we bijkomende studies en analyses laten uitvoeren. Op basis van de beschikbare gegevens hebben we besloten het concept te herwerken, waardoor de riolering nu zal aangelegd worden in een sleuf met minimale diepte. De aannemer werkt met een beschoeiing van de sleuf waardoor er geen grondontspanning naast de sleuf komt. Deze techniek is duurder, maar voor ons primeert de veiligheid van de omgeving.  Bovendien zullen we met lichtere buizen werken, waardoor er minder zwaar materieel nodig is. Vanaf 8 april zal er opnieuw gewerkt worden in Steenkerke”

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar