Aquafin informeert Borgloon over komende werken

Woensdag 27 maart 2013 — Deze avond organiseert Aquafin twee infoavonden in Borgloon, een over de geplande rioleringswerken in Tivoli, de andere over de op stapel staande werken in Broekem en Heers. Waar het eerste project voornamelijk een rendementsverhoging van de rioolwaterzuiveringsinstalatie van Tivoli nastreeft, zal bij het tweede project de nadruk liggen op de aansluiting van extra inwoners op het waterzuiveringsnetwerk.

Dirk Nevelsteen is projectmanager bij Aquafin en geeft meer uitleg bij de werken in Tivoli: “Eigenlijk is het Agentschap Wegen en Verkeer bouwheer, zij plannen immers al lang de herinrichting van de doortocht in Tivoli. Wij maken van de gelegenheid gebruik om het rendement van onze zuiveringsinstallatie te verhogen door het regenwater af te koppelen van de riolering. We zullen daarvoor een gescheiden riolering aanleggen in de Coolenstraat (startend vanaf het bestaande zuiveringsstation) en Sittardstraat tot aan de Guldenbodemlaan. Zoals gezegd zal AWV ansluitend op de rioleringswerken het grootste deel van de herinrichting van de wegenis financieren, tot en met de fietspaden. De gemeente Borgloon voorziet de heraanleg van de voetpaden en verfraaiing door beplantingswerken.”

De werken in Tivoli starten op 8 april en zullen ongeveer 2 jaar duren. Om de hinder tot een minimum te beperken zullen de werken gefaseerd verlopen. Tijdens de eerste fase wordt er gewerkt in de Coolenstraat en ter hoogte van de Stationsstraat en Ervaertstraat.

Aan de andere kant van de gemeente zal Aquafin tegelijk werken uitvoeren aan de Collector Broekem. Hiermee zal het afvalwater van ongeveer 500 inwoners aangesloten worden op het bestaande zuiveringsnetwerk. Vandaag belandt dit afvalwater nog ongezuiverd in de Herkenbeek en Molenbeek. Met de geplande werken hoopt Aquafin de waterkwaliteit van deze beken te verbeteren. “Daarvoor zullen we rioleringswerken uitvoeren in de Kapelstraat en de Broekomstraat (N784) en ter hoogte van het kruispunt van de Bekstraat met de Nieuwe Steenweg” weet Min Huet, projectmanager van Aquafin. “We bouwen ook twee pompstations, die de nodige druk moeten leveren om het afvalwater te verpompen. Een komt in de Kapelstraat, het andere op de hoek van de Broekomstraat en de Koekelbronstraat. De meeste werken zullen in de berm worden uitgevoerd. De wegenis wordt na aanleg van de leidingen en de realisatie van de huisaansluitingen in oorspronkelijke toestand hersteld.”

Dit project start op 2 april en zal ongeveer 6 maanden duren. Ook hier zorgt een fasering voor de maximale bereikbaarheid van de woningen. Die fasering wordt vanavond toegelicht op de infoavond die zal doorgaan om 19u op de zuiveringsinstallatie van Hoepertingen, Sint-Truidersteenweg 10 in Borgloon. De infoavond over de werken in Tivoli zal doorgaan om 20u in voetbalkantine Tivoli, Sittartstraat in Borgloon