Aquafin informeert bedrijven in projectgebied Collector Schoten Noord

Maandag 20 april 2015 — De afwerking van het rioleringsproject aan de Brechtsebaan (N115) in Schoten en Brecht loopt op z’n einde. Wellicht in de loop van volgende week start de aannemer met de aanleg van de nieuwe toplaag. Op dat moment kan er ernstige verkeershinder verwacht worden. Voor de plaatsing van de toplaag dienen namelijk beide rijhelften, evenals enkele kruispunten, volledig onderbroken te worden.  Om alle bedrijven uit de werkzone  hierop voor te bereiden, organiseert het werfbestuur een infomoment op woensdag 22 april.

“Beide rijweghelften worden afgewerkt met een nieuwe toplaag,” vertelt projectleider Aart Luyten. Om deze asfalteringswerken te kunnen uitvoeren, zal de gewestweg N115 Brechtsebaan/Eikenlei op de grens Schoten/Brecht voor één dag volledig worden afgesloten over een lengte van ca. 600m tussen de Boomgaarddreef en de Nijverheidsstraat. Wellicht zal dit gebeuren op woensdag 29 april. De dag nadien, normalerwijze dus op donderdag 30 april, zullen beurtelings de 2 kruispunten op de Brechtsebaan, enerzijds met de Botermelkbaan en anderzijds met de Jachtwachtersdreef, ook voor één dag volledig worden afgesloten.”

“Het  werfbestuur zal op het infomoment de werken gedetailleerd toelichten, zodat alle omliggende bedrijven zich kunnen voorbereiden”, verduidelijkt Luyten de bedoeling. De betrokken bedrijven zijn dan ook van harte welkom op woensdag 22 april om 13.00u in ’t Goorhof, Kerklei 18, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht).

De werken begonnen eind 2013 en zullen vermoedelijk tot eind mei 2015 aflopen. Omdat de werkzaamheden enkel in relatief droog weer kunnen gebeuren, is het steeds mogelijk dat de voorziene (data 29 en 30 april) verder opgeschoven worden.

Nico Van Gestel Aquafin