Skip to Content

Aquafin informeert bedrijven in projectgebied Collector Schoten Noord

De afwerking van het rioleringsproject aan de Brechtsebaan (N115) in Schoten en Brecht loopt op z’n einde. Wellicht in de loop van volgende week start de aannemer met de aanleg van de nieuwe toplaag. Op dat moment kan er ernstige verkeershinder verwacht worden. Voor de plaatsing van de toplaag dienen namelijk beide rijhelften, evenals enkele kruispunten, volledig onderbroken te worden.  Om alle bedrijven uit de werkzone  hierop voor te bereiden, organiseert het werfbestuur een infomoment op woensdag 22 april.

“Beide rijweghelften worden afgewerkt met een nieuwe toplaag,” vertelt projectleider Aart Luyten. Om deze asfalteringswerken te kunnen uitvoeren, zal de gewestweg N115 Brechtsebaan/Eikenlei op de grens Schoten/Brecht voor één dag volledig worden afgesloten over een lengte van ca. 600m tussen de Boomgaarddreef en de Nijverheidsstraat. Wellicht zal dit gebeuren op woensdag 29 april. De dag nadien, normalerwijze dus op donderdag 30 april, zullen beurtelings de 2 kruispunten op de Brechtsebaan, enerzijds met de Botermelkbaan en anderzijds met de Jachtwachtersdreef, ook voor één dag volledig worden afgesloten.”

“Het  werfbestuur zal op het infomoment de werken gedetailleerd toelichten, zodat alle omliggende bedrijven zich kunnen voorbereiden”, verduidelijkt Luyten de bedoeling. De betrokken bedrijven zijn dan ook van harte welkom op woensdag 22 april om 13.00u in ’t Goorhof, Kerklei 18, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht).

De werken begonnen eind 2013 en zullen vermoedelijk tot eind mei 2015 aflopen. Omdat de werkzaamheden enkel in relatief droog weer kunnen gebeuren, is het steeds mogelijk dat de voorziene (data 29 en 30 april) verder opgeschoven worden.

Contacteer ons
Nico Van Gestel Aquafin
Nico Van Gestel Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar