Skip to Content

Aquafin hervat rioleringswerken Diestersteenweg

Vanaf volgende week zal er terug activiteit zijn op de Diestersteenweg in Sint-Truiden. De rioleringswerken lagen er al sinds half november stil. Oorzaak van de impasse was het alom aanwezige grondwater dat de aanleg van een afvalwatercollector in droge omstandigheden onmogelijk maakte. Intussen heeft Aquafin bijkomend bodemonderzoek laten uitvoeren. De resultaten bevestigden de vrees dat dit grondwaterprobleem zich over de hele lengte van het rioleringstracé voordoet. Dus moest er gezocht worden naar een geschikte uitvoeringstechniek.

‘We hebben dit uitvoerig besproken en geëvalueerd” zegt Dirk Nevelsteen, projectmanager van Aquafin. “We zijn het met onze aannemer VBG eens geraakt dat het plaatsen van bijkomende dieptebronnen de beste manier is om de problemen met het grondwater het hoofd te bieden. Niet alleen is deze oplossing de goedkoopste en meest omgevingsvriendelijke, het is ook de snelste  Volgende week kunnen we al starten met de voorbereidingen, zodat vanaf 11 februari de bijkomende bemalingen geplaatst kunnen worden. Om de 3,5 meter zal er een gat van 10m diep geboord worden, met op de bodem een dompelpomp die het grondwater omhoog pompt. Het opgepompte water geven we terug aan de natuur door het te lozen in de Melsterbeek. Als de werken verder vlot verlopen, zal de Diestersteenweg tegen het bouwverlof terug open zijn voor het verkeer.”

Contacteer ons
Dirk Nevelsteen Projectmanager, Aquafin
Vincent Nuytemans Aquafin
Dirk Nevelsteen Projectmanager, Aquafin
Vincent Nuytemans Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar