Aquafin hervat rioleringswerken Diestersteenweg

Donderdag 31 januari 2013 — Vanaf volgende week zal er terug activiteit zijn op de Diestersteenweg in Sint-Truiden. De rioleringswerken lagen er al sinds half november stil. Oorzaak van de impasse was het alom aanwezige grondwater dat de aanleg van een afvalwatercollector in droge omstandigheden onmogelijk maakte. Intussen heeft Aquafin bijkomend bodemonderzoek laten uitvoeren. De resultaten bevestigden de vrees dat dit grondwaterprobleem zich over de hele lengte van het rioleringstracé voordoet. Dus moest er gezocht worden naar een geschikte uitvoeringstechniek.

‘We hebben dit uitvoerig besproken en geëvalueerd” zegt Dirk Nevelsteen, projectmanager van Aquafin. “We zijn het met onze aannemer VBG eens geraakt dat het plaatsen van bijkomende dieptebronnen de beste manier is om de problemen met het grondwater het hoofd te bieden. Niet alleen is deze oplossing de goedkoopste en meest omgevingsvriendelijke, het is ook de snelste  Volgende week kunnen we al starten met de voorbereidingen, zodat vanaf 11 februari de bijkomende bemalingen geplaatst kunnen worden. Om de 3,5 meter zal er een gat van 10m diep geboord worden, met op de bodem een dompelpomp die het grondwater omhoog pompt. Het opgepompte water geven we terug aan de natuur door het te lozen in de Melsterbeek. Als de werken verder vlot verlopen, zal de Diestersteenweg tegen het bouwverlof terug open zijn voor het verkeer.”

Foto Jozef CROUGHS ?
Dirk Nevelsteen Projectmanager at Aquafin