Skip to Content

Aquafin haalt fosfor uit urine bezoekers Rock Werchter

Live Nation stapt mee in het onderzoeksproject van Aquafin en organiseert gescheiden aanvoer van geconcentreerde urinestroom.

Van donderdag tot en met zondag wordt de festivalweide in Werchter weer overspoeld met tienduizenden muziekfans. Organisator Live Nation voorziet vanaf dit jaar vacuümtoiletten en vacuüm urinoirs, waardoor een toiletbezoek een stuk aangenamer wordt dan voordien. Vacuümtoiletten zien er immers uit zoals een normaal toilet bij u thuis en worden netjes doorgespoeld met nog geen liter water per spoelbeurt. De doorgespoelde lading wordt opgevangen in buffertanks en naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Leuven gevoerd, waar ze mee wordt verwerkt in het zuiveringsproces.

Voor de vacuüm urinoirs stapte Live Nation mee in het proefproject van Aquafin, waarbij we fosfor recupereren uit urine. De urine wordt apart vervoerd naar de proefinstallatie op het terrein van de zuiveringsinstallatie in Leuven. Daar ondergaat ze een aparte zuivering, waarbij de fosfor gecontroleerd wordt afgescheiden. In een reactor wordt er namelijk magnesiumchloride aan de urine toegevoegd en slaat de gewonnen fosfor neer als struvietkristallen.

Het struviet kan gebruikt worden voor de productie van kunstmestof, als vervanger voor ontgonnen fosfor. Wereldwijd staan de natuurlijke fosforvoorraden immers onder grote druk. De belangrijkste fosfaatmijnen liggen in China en Marokko en geraken stilaan uitgeput. Fosfor is echter een belangrijk chemisch element omdat het onmisbaar is in de voedselketen. Aangezien het niet kan gerecupereerd worden, zijn we in de toekomst aangewezen op recyclage. Menselijke urine is rijk aan fosfaten en daardoor een mogelijke bron voor de terugwinning van fosfor. Recent verleende OVAM een grondstoffenverklaring aan Aquafin wat een belangrijke stap is om het gerecupereerde struviet ook daadwerkelijk als meststof te mogen gebruiken.

 

Contacteer ons
Marjoleine Weemaes groepsleider Onderzoek, Aquafin NV
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie, Aquafin
Marjoleine Weemaes groepsleider Onderzoek, Aquafin NV
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar