Aquafin geeft als eerste bedrijf in België een groene obligatie uit

Het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf Aquafin heeft Belfius gemandateerd als Joint Lead Manager en Joint Bookrunner (samen met HSBC) om een Green Bond te structureren en te plaatsen. Het bedrijf benut dit type uitgifte om zijn financieringsbronnen te diversifiëren en nieuwe competitieve marktopportuniteiten te grijpen. Aquafin heeft succesvol 45mio EUR opgehaald en is hiermee de allereerste Belgische emittent met een Green Bond uitgifte. Het opgehaalde kapitaal zal aangewend worden voor de financiering van CO2-arme, duurzame en milieuvriendelijke investeringen.

Green Bonds vertegenwoordigen een nieuw type van financieringsproducten die de afgelopen jaren zijn ontstaan op de kapitaalmarkten. Ze hebben als doel om groene en milieuvriendelijke projecten te financieren en de financieringsbehoeften van emittenten af te stemmen op de interesse van investeerders die in toenemende mate willen investeren in groene projecten en hun beleggingen beter willen diversifiëren.

Op de markt is er duidelijk vraag naar een dergelijk product. De eerste corporate Green Bonds van november 2013 hebben de globale Green Bond marktactiviteit in 2013 doen stijgen tot 9,83 Mia EUR. In 2014 verdrievoudigde het marktvolume tot 32,7 Mia EUR en vandaag staat de teller op 22,9 Mia EUR voor het jaar 2015. Het Green Bond kader omvat projecten die doorgaans een dubbel doel hebben: de promotie van CO2-arme en duurzame groei, gecombineerd met het verbeteren van het milieu.

De opbrengsten van de Green Bond zullen exclusief gebruikt worden voor investeringen in projecten die Aquafin uitvoert voor het Vlaamse Gewest. De opgelijste projecten hebben een milderende impact op de klimaatverandering of maken onze omgeving beter bestand tegen de effecten ervan. Andere projecten zorgen voor bijkomende waterzuivering of een toenemende biodiversiteit.

Om te voldoen aan de grote vraag naar transparantie van de Green Bond markt, ging deze uitgifte vergezeld van een extra-financieel certificaat, een zogenaamde “Second Opinion” afgeleverd door de onafhankelijke onderzoeksinstelling Cicero. Zowel het Green Bond kader als de gespecifieerde projecten van Aquafin kregen een “Medium green” label tot zelfs een “Dark green” label toegekend, wat de klimaat- en milieu-ambities van de bond duidelijk bevestigt.  Dergelijke scoring is gebaseerd op een uitgebreid kwalitatief assessment van het selectieproces en van de criteria om projecten onder het Green Bond kader te weerhouden, waarin rekening wordt gehouden met de mate dat de projecten bijdragen tot het uitbouwen van een CO2-arme samenleving.

Een succesvolle Green Bond plaatsing voor Aquafins milieuvriendelijke projecten

“Een onafhankelijke second opinion was voor Aquafin heel belangrijk,” onderstreept financieel directeur Johan Maes. “We staan bekend om onze brede en vernieuwende aanpak bij de keuze van onze financieringsbronnen. Er is een duidelijke trend naar meer duurzame initiatieven, maar we wilden absoluut niet aan windowdressing doen. De beoordeling van Cicero bevestigt dat het ons ernst is. Met deze eerste plaatsing wilden we de markt aftasten, maar in de toekomst gaan we zeker de mogelijkheden na om een grotere vraag op de markt te lanceren. Met dit type product kunnen we onze investeerdersbasis verder differentiëren en onze financieringsstrategie optimaliseren, op een manier die echt bij Aquafin past.”

Aquafin heeft met succes twee obligaties uitgegeven op 10 en 15 jaar voor een totaal bedrag van 45Mio EUR. Na een marketingperiode met verschillende key investeerders, was er een positieve feedback waardoor het eindresultaat hoger ligt dan het door Aquafin initieel verwachte bedrag van 25Mio EUR.

Aquafin werd in 1990 opgericht door de Vlaamse overheid om de bovengemeentelijke rioolwaterzuiveringsinfrastructuur verder uit te bouwen, te beheren en te prefinancieren. Op 25 jaar tijd voerde Aquafin voor 3,4 Mia EUR aan projecten uit om te voldoen aan de Europese en Vlaamse milieuwetgeving. Het aantal inwoners waarvan het rioolwater gezuiverd is, steeg op die tijd van 30% naar 81%. Het bedrijf heeft op dit moment voor 1,6 Mia EUR aan nieuwe projecten in zijn opdrachtenportefeuille.

Belfius Bank is de referentiepartner voor Belgische utility bedrijven en kan een zeer lange ervaring en leidende rol voorleggen in het structureren en uitgeven van obligaties, niet alleen voor Belgische utility emittenten, maar ook in ruimere zin voor Belgische (semi-)publieke en corporate emittenten.

Een bewijs hiervan zijn de twee opeenvolgende awards “N°1 Bond Finance House”, uitgeroepen door Euronext Brussels, die Belfius in 2013 en 2014 ontving.

Aquafin en Belfius zijn verheugd over het resultaat van deze transactie, die het vertrouwen bevestigt van investeerders in Aquafins duurzame en milieuvriendelijke projecten.

Johan Maes

directeur Financieren, Aquafin

Sofie De Clercq

adviseur Financieren, Aquafin

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be