Aquafin gaat werken uitvoeren in Liedekerke

Dinsdag 16 december 2014 — Aquafin en de gemeente Liederkerke bereiden momenteel het project “afkoppeling Monnikveld” voor. Met deze werken wil Aquafin het afspoelend regenwater van de velden achter Monnikveld afkoppelen van het rioleringsstelsel en aansluiten op de Kruisbeek. Dit water belandt nu nog in de collector in de Gravenbosstraat.

Gertjan Winten, projectmanager van Aquafin licht het project toe: “We gaan een nieuwe gracht aanleggen vanaf het geultje aan de hoogspanningsmast parallel aan de Begonialaan tot aan de bestaande poelen achter het kerkhof. Om te vermijden dat de piekdebieten te hoog oplopen, zal er afwaarts een bufferbekken worden aangelegd. Daarnaast zal de gemeente ook maatregelen treffen om de erosie aan te pakken.”

Het technisch plan voor dit project is goedgekeurd door het Vlaamse Gewest. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen worden binnenkort aangevraagd.

Op woensdag 17 december organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden waar ze meer uitleg krijgen over de verdere timing en fasering. Deze zal doorgaan om 19.00u in de Raadzaal van het gemeentehuis, Opperstraat 31 in Liedekerke. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.