Aquafin gaat rioleringswerken uitvoeren in Tielt-Winge

Aquafin, Infrax en de gemeente Tielt-Winge bereiden momenteel rioleringswerken voor in Tielt-Winge. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van meer dan 200 woningen aansluiten op het rioleringsnet. Momenteel belandt dit afvalwater rechtstreeks in de grachten.

“Daarom zullen Aquafin en Infrax een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen”, zegt Vicky Hendrickx, projectmanager bij Aquafin. “Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. Het afvalwater van de Heuvelstraat, Armand De Keyzerstraat, Ralisweg, Hellekens en de Kruisstraat wordt verzameld in een nieuw rioleringsstelsel. Dit afvalwater zal aangesloten worden op de nieuwe afvalwaterriolering in de Rillaarseweg t.h.v. de Kruisstraat. Van daaruit wordt het verder getransporteerd naar de zuiveringsinstallatie in de Rillaarseweg (momenteel in aanbouw)”.

Het regenwater van de Heuvelstraat, Armand De Keyzerstraat, Hellekens, Kruisstraat en Ralisweg wordt verzameld in een regenwatersysteem van leidingen en grachten die de projectzone doorkruisen en afvoeren naar de Tieltse Motte. Hiervoor wordt het bestaande gemengde watersysteem aangepast en gerenoveerd of vernieuwd.

Voor de buffering van het regenwater wordt een bufferbekken langs de Ralisweg gebouwd. Dit bufferbekken sluit aan op een grachtenstelsel dat verbonden is met de Tieltse Motte.

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd. De stedenbouwkundige en andere vergunningen werden aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk in het najaar van 2016 of voorjaar van 2017 starten. Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op dinsdag 2 februari 2016 om 19u30 in zaal ’t Jongensschool, Blerebergstraat 4 in Tielt-Winge.

Vincent Nuytemans

Aquafin

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be