Aquafin gaat rioleringswerken uitvoeren in Tielt-Winge

Vrijdag 29 januari 2016 — Aquafin, Infrax en de gemeente Tielt-Winge bereiden momenteel rioleringswerken voor in Tielt-Winge. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van meer dan 200 woningen aansluiten op het rioleringsnet. Momenteel belandt dit afvalwater rechtstreeks in de grachten.

“Daarom zullen Aquafin en Infrax een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen”, zegt Vicky Hendrickx, projectmanager bij Aquafin. “Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. Het afvalwater van de Heuvelstraat, Armand De Keyzerstraat, Ralisweg, Hellekens en de Kruisstraat wordt verzameld in een nieuw rioleringsstelsel. Dit afvalwater zal aangesloten worden op de nieuwe afvalwaterriolering in de Rillaarseweg t.h.v. de Kruisstraat. Van daaruit wordt het verder getransporteerd naar de zuiveringsinstallatie in de Rillaarseweg (momenteel in aanbouw)”.

Het regenwater van de Heuvelstraat, Armand De Keyzerstraat, Hellekens, Kruisstraat en Ralisweg wordt verzameld in een regenwatersysteem van leidingen en grachten die de projectzone doorkruisen en afvoeren naar de Tieltse Motte. Hiervoor wordt het bestaande gemengde watersysteem aangepast en gerenoveerd of vernieuwd.

Voor de buffering van het regenwater wordt een bufferbekken langs de Ralisweg gebouwd. Dit bufferbekken sluit aan op een grachtenstelsel dat verbonden is met de Tieltse Motte.

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd. De stedenbouwkundige en andere vergunningen werden aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk in het najaar van 2016 of voorjaar van 2017 starten. Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op dinsdag 2 februari 2016 om 19u30 in zaal ’t Jongensschool, Blerebergstraat 4 in Tielt-Winge.