Aquafin gaat rioleringswerken uitvoeren in Tielt-Winge

Maandag 13 oktober 2014 — De gemeente Tielt-Winge gaat samen met Infrax en Aquafin rioleringswerken uitvoeren met als doel de waterkwaliteit van de Tieltse Motte te verbeteren. Het afvalwater dat momenteel in de beken en grachten in en rond het centrum van Tielt-Winge belandt, zal opgevangen en aangesloten worden op het rioleringsnet. Hiervoor zullen in een aantal straten werken uitgevoerd worden.

Vicky Hendrickx, projectmanager van Aquafin, licht het project toe: “Aquafin plant rioleringswerken in de Sint-Annastraat (vanaf kruispunt met Walenbosstraat tot aan Rillaarseweg); in de Rillaarseweg (tussen kruispunt Sint-Annastraat en Kruisstraat en tussen kruispunt met Stekstraat en kruispunt met Boekhoutstraat) en ook in het veld vanaf Rillaarseweg tot aan en in de Ralisweg. Infrax op zijn beurt voorziet een nieuwe riolering in de Walenbosstraat.”

De omwonenden zullen het regenwater moeten afkoppelen van de afvalwaterleiding. Het afvalwater wordt aangesloten op de toekomstige rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Rillaarseweg. Het regenwater wordt aangesloten op het bestaande grachten- of rioleringsstelsel. Op verschillende plaatsen wordt ook het regenwaterstelsel vernieuwd. Aangezien de Provincie Dienst Waterlopen ook oplegt dat het verzamelde regenwater gebufferd moet worden, wordt zowel in de Sint-Annastraat als aan de Rillaarseweg een bufferbekken aangelegd.

Het technisch plan is door het Vlaamse Gewest goedgekeurd en de vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen voor dit project werden aangevraagd. Vermoedelijk zullen de werken voorjaar/midden 2015 starten.

Op dinsdag 14 oktober organiseren de projectpartners en de gemeente een infoavond voor de omwonenden. Hier krijgen ze meer info over de timing, de fasering, de afkoppelingen en de verdere communicatie van het project. Deze zal doorgaan om 20.00 uur in zaal ’t Jongensschool, Blerebergstraat 4 in Tielt-Winge.