Aquafin gaat rioleringswerken uitvoeren in Huldenberg

Woensdag 12 november 2014 — Aquafin en de gemeente Huldenberg bereiden momenteel het project “aansluiting Veeweidestraat” voor. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van meer dan 635 inwoners bijkomend verzamelen en zuiveren vooraleer het geloosd wordt in de Dijle.

Wim Berghmans, projectmanager van Aquafin licht het project toe: “We gaan werken in de Veeweidestraat en de Florivalstraat tussen de Burgemeesterstraat en de Langeheidestraat. Er wordt voorzien in de aanleg van een collector voor de opvang en transport van het vuile water en een ondergronds pompstation om het vuile water op te pompen richting Burgemeesterstraat. Voor het transport van het niet vervuilde hemelwater wordt een regenwaterleiding en grachten aangelegd. De gemeente Huldenberg maakt van de werken gebruik om fietspaden aan te leggen in de Veeweidestraat.”

Het technisch plan voor dit project is goedgekeurd door het Vlaamse Gewest. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen zijn in aanvraag. De werken zelf zullen normaal in het najaar van 2015 starten.

Op donderdag 13 november organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden waar ze meer uitleg krijgen over de verdere timing en fasering. Deze zal doorgaan om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis, Gemeenteplein 1 in Huldenberg. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.