Aquafin gaat rioleringswerken uitvoeren in Horpmaal

Woensdag 11 mei 2016 — Aquafin bereidt momenteel rioleringswerken voor in Horpmaal, een deelgemeente van Heers. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 630 inwoners dat nu nog ongezuiverd in de Molenbeek belandt, aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Hoepertingen.

Anneleen Pirard, projectmanager bij Aquafin licht de werken toe: “We gaan een verzamelriool aanleggen die vertrekt in de Dumontlaan en vanaf de kruising met de Molenbeek het tracé van de Molenbeek volgt en vervolgens via de Horpmaalstraat en Donkerstraat aansluit op het nieuw te bouwen pompstation op het einde van de Jacobslaan. Vanaf dit centraal punt wordt het afvalwater dan via een persleiding aangesloten op de nog aan te leggen verzamelriool in de Wijngaardstraat. Naast de nieuwe afvalwaterleiding, wordt in een deel van de Dumontlaan, de Horpmaalstraat, de Jacobslaan en een deel van de Wijngaardstraat ook een regenwaterafvoerleiding voorzien. Zo wordt in deze straten een gescheiden rioleringsstelsel gerealiseerd. De gemeente Heers voorziet naast de rioleringswerken ook de aanleg van nieuwe stoepen langs het volledige project.”

Momenteel worden de vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk pas binnen een tot twee jaar starten. Op donderdag 12 mei 2016 organiseren Aquafin en de projectpartners een infoavond waarop de geplande werken verder worden toegelicht. Deze infoavond gaat door om 19.30u in Buurthuis Horpmaal, Cartuyvelstraat in Heers.