Skip to Content

Aquafin gaat rioleringswerken uitvoeren in Hoegaarden

Volgend jaar start Aquafin met rioleringswerken in de gemeente Hoegaarden. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 100 inwoners uit Hoksem dat nu nog rechtstreeks in de Kapittelbeek en de Mene belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Peter Gillis, projectmanager bij Aquafin licht de werken toe: “We gaan een gescheiden stelsel aanleggen in de Sint-Jansstraat, Persstraat en een deel van Kapittelberg. Een gescheiden stelsel betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. Op het einde van de Sint-Jansstraat wordt er een pompstation gebouwd om het afvalwater te verpompen naar de nog te bouwen rioolwaterzuiveringsinstallatie langs de Kumtichsesteenweg. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten en beken. Rioolbeheerder Infrax zal in de Kapittelbergstraat ook een regenwaterleiding aanleggen.”

Momenteel worden de vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk half 2016 starten.

Op maandag 12 oktober 2015 organiseren Aquafin en de projectpartners een infoavond waarop de geplande werken verder worden toegelicht. Deze infoavond gaat door om 19.30u in Ontmoetingscentrum Hoksem, Sint-Jansstraat 39A in Hoegaarden.

Contacteer ons
Peter Gillis Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Peter Gillis Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar