Skip to Content

Aquafin gaat rioleringswerken uitvoeren in Halle en Beersel

Aquafin gaat in samenwerking met Farys/TMVW, gemeente Beersel en stad Halle infrastructuurwerken uitvoeren in Winkelaar, Kesterbeekbos, Krabos, ’s Hertogenbos en Kroondallaan. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 200 inwoners dat nu nog ongezuiverd in de Kapittelbeek belandt, aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk.

Marleen Verdoodt, projectmanager van Aquafin, licht het project toe: "Aquafin voorziet in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in Krabos en Kesterbeekbos en een buffergracht in de Kroondallaan en Winkelaar. Farys/TMVW zorgt voor de aanleg van een riolering voor het afvalwater in een deel van de Kroondallaan en ’s Hertogenbos. Het afvalwater zal hier telkens door middel van een kleine pomp aangesloten worden op de Aquafin collector. De gemeente Beersel en stad Halle maken van de werken gebruik om de wegenis te vernieuwen.”

De werken starten op 16 februari 2015 en zullen ongeveer 12 maanden duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.

Op woensdag 21 januari organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden waar ze meer uitleg krijgen over de geplande werken. Deze zal doorgaan om 19.00 uur in Bezoekerscentrum “De Lambiek”, Gemeenveldstraat 1 in Alsemberg.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar