Aquafin gaat rioleringswerken uitvoeren in Diksmuide

Donderdag 29 januari 2015 — Aquafin gaat in samenwerking met Infrax en de stad Diksmuide infrastructuurwerken uitvoeren in de Rijkswachterstraat, Pluimstraat, Woumenweg (gedeeltelijk) en Cardijnlaan. Met dit project wil Aquafin het regenwater afkoppelen van de vuilwaterleiding zodat het niet langer op de RWZI van Woumen terechtkomt.

Johan Van Reybrouck, projectmanager van Aquafin, licht het project toe: “Aquafin zorgt voor de aanleg van een afvalwatercollector in de Cardijnlaan, Woumenweg (tussen de Pluimstraat en de Cardijnlaan), Pluimstraat (tussen de Woumenweg en de Rijkswachterstraat) en in de Rijkswachterstraat. Ook zullen we verschillende overstortconstructies bouwen langs het tracé van de nieuwe afvalwatercollector. Infrax legt een gescheiden stelsel aan in de Pluimstraat en een afvalwaterleiding in de Woumenweg (tussen Pluimstraat en de Nijverheidsstraat). Daarnaast bouwt ze een overstortconstructie in de Cardijnlaan. De stad Diksmuide tot slot maakt van de werken gebruik om de voetpaden langsheen de Rijkswachterstraat te vernieuwen.” 

De werken starten half februari en zullen ongeveer 18 maanden duren. Het einde is voorzien rond de herfst van 2016. De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.

Op maandag 2 februari organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden waar ze meer uitleg krijgen over de geplande werken. Deze zal doorgaan om 20.00 uur in CC Kruispunt, Mario Doolaeghestraat 2 in Diksmuide. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.