Aquafin gaat rioleringswerken uitvoeren in Diksmuide

Aquafin gaat in samenwerking met Infrax en de stad Diksmuide infrastructuurwerken uitvoeren in de Rijkswachterstraat, Pluimstraat, Woumenweg (gedeeltelijk) en Cardijnlaan. Met dit project wil Aquafin het regenwater afkoppelen van de vuilwaterleiding zodat het niet langer op de RWZI van Woumen terechtkomt.

Johan Van Reybrouck, projectmanager van Aquafin, licht het project toe: “Aquafin zorgt voor de aanleg van een afvalwatercollector in de Cardijnlaan, Woumenweg (tussen de Pluimstraat en de Cardijnlaan), Pluimstraat (tussen de Woumenweg en de Rijkswachterstraat) en in de Rijkswachterstraat. Ook zullen we verschillende overstortconstructies bouwen langs het tracé van de nieuwe afvalwatercollector. Infrax legt een gescheiden stelsel aan in de Pluimstraat en een afvalwaterleiding in de Woumenweg (tussen Pluimstraat en de Nijverheidsstraat). Daarnaast bouwt ze een overstortconstructie in de Cardijnlaan. De stad Diksmuide tot slot maakt van de werken gebruik om de voetpaden langsheen de Rijkswachterstraat te vernieuwen.” 

De werken starten half februari en zullen ongeveer 18 maanden duren. Het einde is voorzien rond de herfst van 2016. De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.

Op maandag 2 februari organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden waar ze meer uitleg krijgen over de geplande werken. Deze zal doorgaan om 20.00 uur in CC Kruispunt, Mario Doolaeghestraat 2 in Diksmuide. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be