Aquafin gaat rioleringswerken uitvoeren in Boortmeerbeek en Kampenhout

Maandag 22 februari 2016 — Binnenkort start Aquafin met rioleringswerken in Boortmeerbeek en Kampenhout. Met dit project wil Aquafin, in samenwerking met Infrax en de gemeenten, het afvalwater van ongeveer 1500 inwoners aansluiten op het bestaande rioleringsstelsel dat afvoert naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Boortmeerbeek.

“Aquafin zal het regenwater afkomstig van grachten, drainages en (on)verharde oppervlakten afkoppelen van het afvalwater in de Oudestraat en de Bredepleinstraat en een deel van de De Paepestraat”, zegt Marianne Verhaert, projectmanager van Aquafin. “Daarnaast wordt ter hoogte van de Vogelzangwijk een nieuw overstort gebouwd en het bestaande pompstation gerenoveerd. Infrax zal ook een gescheiden stelsel aanleggen in de Vorstweg, Geelsveldweg en de Genninckstraat. De gemeenten Kampenhout en Boortmeerbeek voorzien in de herinrichting van de volledige rijweg van de Bredepleinstraat en de Oudestraat.”

De werken zullen in totaal ongeveer 20 maanden duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op woensdag 2 maart 2016 om 19u00 in de refter van de kleuterschool van de gemeentelijke basis- en kleuterschool, Beringstraat 107 in Boortmeerbeek.