Aquafin gaat rioleringswerken uitvoeren in Boortmeerbeek

Dinsdag 16 juni 2015 — Aquafin wil samen met de gemeente Boortmeerbeek de waterkwaliteit van de Molenbeek en de Weesbeek verbeteren. Om dit te realiseren zal een verbindingsriolering aangelegd worden, die via de bestaande collector in de Bredepleinstraat zal aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Boortmeerbeek.

Aquafin zal werken uitvoeren in de Audenhovenlaan en de Dijkstraat. Marianne Verhaert, projectmanager bij Aquafin licht de werken toe: “Aquafin voorziet in de aanleg van een nieuwe verzamelriool in de Audenhovenlaan tot aan het kruispunt Audenhovenlaan-Bredepleinstraat en in de Dijkstraat. Er wordt een overstort gebouwd met overstortleiding naar de gracht in de Dijkstraat. Tot slot zal ook een nieuwe RWA leiding aangelegd worden in de Audenhovenlaan tot voor het kruispunt met de Bredepleinstraat.”

De gemeente Boortmeerbeek zorgt voor de heraanleg van de rijweghelft en de asfaltering van het fietspad aan de pare straatzijde.

De voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen begonnen vanaf 8 juni 2015. De werken zelf starten op 7 september 2015 en zullen in totaal ongeveer 8 maanden duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.

Op donderdag 18 juni 2015 organiseren Aquafin en de projectpartners een infoavond waarop de geplande werken verder worden toegelicht.

De infoavond gaat door op 18 juni 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastoriestraat 2 in 3190 Boortmeerbeek.