Skip to Content

Aquafin gaat rioleringswerken uitvoeren in Boortmeerbeek

Aquafin wil samen met de gemeente Boortmeerbeek de waterkwaliteit van de Molenbeek en de Weesbeek verbeteren. Om dit te realiseren zal een verbindingsriolering aangelegd worden, die via de bestaande collector in de Bredepleinstraat zal aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Boortmeerbeek.

Aquafin zal werken uitvoeren in de Audenhovenlaan en de Dijkstraat. Marianne Verhaert, projectmanager bij Aquafin licht de werken toe: “Aquafin voorziet in de aanleg van een nieuwe verzamelriool in de Audenhovenlaan tot aan het kruispunt Audenhovenlaan-Bredepleinstraat en in de Dijkstraat. Er wordt een overstort gebouwd met overstortleiding naar de gracht in de Dijkstraat. Tot slot zal ook een nieuwe RWA leiding aangelegd worden in de Audenhovenlaan tot voor het kruispunt met de Bredepleinstraat.”

De gemeente Boortmeerbeek zorgt voor de heraanleg van de rijweghelft en de asfaltering van het fietspad aan de pare straatzijde.

De voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen begonnen vanaf 8 juni 2015. De werken zelf starten op 7 september 2015 en zullen in totaal ongeveer 8 maanden duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.

Op donderdag 18 juni 2015 organiseren Aquafin en de projectpartners een infoavond waarop de geplande werken verder worden toegelicht.

De infoavond gaat door op 18 juni 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastoriestraat 2 in 3190 Boortmeerbeek.

 

Contacteer ons
Marianne Verhaert Projectmanager
Marianne Verhaert Projectmanager
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar