Aquafin gaat rioleringswerken uitvoeren in Betekom

Dinsdag 13 januari 2015 — Aquafin, de gemeente Begijnendijk en Infrax bereiden momenteel een project voor in de dorpskern van Betekom. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van meer dan 150 inwoners dat nu nog grotendeels in de Grote Laak terecht komt, aansluiten op het rioleringsstelsel. De gemeente Begijnendijk wil met deze werken ook de bovenbouw van het dorp aanpakken.

Thomas Egaña, projectmanager van Aquafin, licht het project toe: “In de Gelroodsesteenweg (vanaf Grote Laak tot de rotonde), het Corn. Vissenaekensplein en de straten rond de kerk wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Door deze werken wordt het afvalwater voortaan gescheiden van het regenwater opvangen. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aarschot. Het propere regenwater wordt aangesloten op een nieuwe collector (verzamelriool) en vervolgens via een bufferbekken geloosd in de Grote Laak.”

Naast de rioleringswerken van Aquafin, zal Infrax lokaal gemeentelijke rioleringswerken uitvoeren in de St.-Laurentiusstraat, Pastorijstraat, Werchtersesteenweg en een deel van de P. Scharpélaan.

De gemeente Begijnendijk maakt van de rioleringswerken gebruik om ook de dorpskern herin te richten. Het ontwerp van de nieuwe bovenbouw zal toegelicht worden tijdens de infoavond.

Het technisch plan voor dit project is goedgekeurd door het Vlaamse Gewest. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen zijn in aanvraag. De werken zelf zullen ten vroegste eind 2015 starten.

Op woensdag 14 januari organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden waar ze meer uitleg krijgen over de verdere timing en fasering. Deze zal doorgaan om 19.30 uur in de gemeentelijke basisschool De Klimroos, P. Scharpélaan 47 te Begijnendijk. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.

Thomas Egaña projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie