Aquafin gaat rioleringswerken uitvoeren in Betekom

Aquafin, de gemeente Begijnendijk en Infrax bereiden momenteel een project voor in de dorpskern van Betekom. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van meer dan 150 inwoners dat nu nog grotendeels in de Grote Laak terecht komt, aansluiten op het rioleringsstelsel. De gemeente Begijnendijk wil met deze werken ook de bovenbouw van het dorp aanpakken.

Thomas Egaña, projectmanager van Aquafin, licht het project toe: “In de Gelroodsesteenweg (vanaf Grote Laak tot de rotonde), het Corn. Vissenaekensplein en de straten rond de kerk wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Door deze werken wordt het afvalwater voortaan gescheiden van het regenwater opvangen. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aarschot. Het propere regenwater wordt aangesloten op een nieuwe collector (verzamelriool) en vervolgens via een bufferbekken geloosd in de Grote Laak.”

Naast de rioleringswerken van Aquafin, zal Infrax lokaal gemeentelijke rioleringswerken uitvoeren in de St.-Laurentiusstraat, Pastorijstraat, Werchtersesteenweg en een deel van de P. Scharpélaan.

De gemeente Begijnendijk maakt van de rioleringswerken gebruik om ook de dorpskern herin te richten. Het ontwerp van de nieuwe bovenbouw zal toegelicht worden tijdens de infoavond.

Het technisch plan voor dit project is goedgekeurd door het Vlaamse Gewest. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen zijn in aanvraag. De werken zelf zullen ten vroegste eind 2015 starten.

Op woensdag 14 januari organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden waar ze meer uitleg krijgen over de verdere timing en fasering. Deze zal doorgaan om 19.30 uur in de gemeentelijke basisschool De Klimroos, P. Scharpélaan 47 te Begijnendijk. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.

Thomas Egaña

projectmanager

Veerle Boey

Adviseur communicatie

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be