Aquafin gaat riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in Ninove

Riopact – het samenwerkingsverband tussen Aquafin en De Watergroep – gaat samen met de stad Ninove werken uitvoeren in de Pollarestraat en Pollarebaan. In de Pollarestraat wordt de riolering volledig vernieuwd en in de Pollarebaan zullen wegeniswerken uitgevoerd worden. De werken starten waarschijnlijk in het voorjaar van 2017.

Gertjan Winten, projectmanager bij Aquafin ligt de werken toe: “De riolering in de Pollarestraat en de Vooruitgangstraat wordt volledig vernieuwd. Er wordt een aparte vuilwater- en regenwaterleiding aangelegd onder de rijweg. Aan het einde van de Kaatsweg sluit de regenwaterleiding aan op de Dender en de vuilwaterriolering op de collector die parallel loopt met de Dender. Ook de volledige wegenis zal worden aangepakt met vernieuwde voetpaden, parkeervakken en plantvakken in de Pollarestraat en Vooruitgangstraat.”

In de Pollarebaan zullen ook werken uitgevoerd worden. “Hier zal er vooral aan de wegenis gewerkt worden zoals de aanleg van fietssuggestiestroken, fietspaden en parkeervakken. Ook zal er achter de huizen een gracht met bijhorende erosiestrook worden aangelegd”, besluit Winten.

Gezien de omvang van het project worden er 2 infoavonden georganiseerd:

Deel Pollarestraat (inwoners Pollarestraat, Vooruitgangstraat, Nijverheidslaan, Kaatsweg):

dinsdag 10 mei 2016 om 19u in CC De Plombom (polyvalente vergaderruimte 1e verdieping), Graanmarkt 12 in Ninove

Deel Pollarebaan: (inwoners Pollarebaan, Leopoldlaan)

woensdag 11 mei 2016 om 19u in Buurthuis Pollare, Hoogstraat 2 - 4 in Ninove

 

Vincent Nuytemans

Aquafin

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be