Aquafin gaat in Rumsdorp regenwater afkoppelen van de riolering

Maandag 17 december 2012 — Als het in Rumsdorp regent, belandt het overgrote deel van het hemelwater via de openbare riolering in het rioolwaterzuiveringsstelsel. Daar zorgt het voor verdunning van het huishoudelijk afvalwater, waardoor het rendement van de zuiveringsinstallatie van Aquafin verlaagt. Daarom plant Aquafin rioleringswerken in Rumsdorp, met als voornaamste doel het regenwater af te koppelen van de riolering om het rendement van het zuiveringsproces te verhogen.

“Het regenwater zal opgevangen worden in bufferbekkens”, weet Elly Deman, projectmanager van Aquafin. “Eén van deze bufferbekkens werd in het kader van het erosiebestrijdingsplan reeds aangelegd ter hoogte van de Goffinstraat. Het tweede nog aan te leggen bufferbeken is voorzien ter hoogte van de Pitsaerlaan. Momenteel bekijken we nog samen met de eigenaars van het perceel hoe we het bekken het best kunnen inplanten in de weide, om vanuit het bekken het verzamelde water te laten afvloeien naar de beek.”

 

Momenteel zijn de plannen voor dit project nog in opmaak, de eigenlijke werken zullen vermoedelijk pas medio 2014 starten. Toch organiseren de projectpartners nu reeds een infoavond voor de omwonenden. Elly Deman: “We voorzien de aanleg van een gescheiden stelsel in de Goffinstraat, Spikkaertstraat en Pitsaerlaan. Daarom nodige we de mensen nu al uit voor een infomoment, waarbij we de afkoppelingsdskundige kunnen voorstellen. Die zal de bewoners begeleiden bij de afkoppeling van het regenwater op de private percelen.” De infoavond zal doorgaan op dinsdag 18 december om 19u30 in de gebouwen van het gemeentehuis (raadzaal), Stationsstraat 29 in Landen.

Elly Deman projectmanager at Aquafin
Sabine Schellens hoofd Communicatie at Aquafin