Aquafin gaat in Rumsdorp regenwater afkoppelen van de riolering

Als het in Rumsdorp regent, belandt het overgrote deel van het hemelwater via de openbare riolering in het rioolwaterzuiveringsstelsel. Daar zorgt het voor verdunning van het huishoudelijk afvalwater, waardoor het rendement van de zuiveringsinstallatie van Aquafin verlaagt. Daarom plant Aquafin rioleringswerken in Rumsdorp, met als voornaamste doel het regenwater af te koppelen van de riolering om het rendement van het zuiveringsproces te verhogen.

“Het regenwater zal opgevangen worden in bufferbekkens”, weet Elly Deman, projectmanager van Aquafin. “Eén van deze bufferbekkens werd in het kader van het erosiebestrijdingsplan reeds aangelegd ter hoogte van de Goffinstraat. Het tweede nog aan te leggen bufferbeken is voorzien ter hoogte van de Pitsaerlaan. Momenteel bekijken we nog samen met de eigenaars van het perceel hoe we het bekken het best kunnen inplanten in de weide, om vanuit het bekken het verzamelde water te laten afvloeien naar de beek.”

 

Momenteel zijn de plannen voor dit project nog in opmaak, de eigenlijke werken zullen vermoedelijk pas medio 2014 starten. Toch organiseren de projectpartners nu reeds een infoavond voor de omwonenden. Elly Deman: “We voorzien de aanleg van een gescheiden stelsel in de Goffinstraat, Spikkaertstraat en Pitsaerlaan. Daarom nodige we de mensen nu al uit voor een infomoment, waarbij we de afkoppelingsdskundige kunnen voorstellen. Die zal de bewoners begeleiden bij de afkoppeling van het regenwater op de private percelen.” De infoavond zal doorgaan op dinsdag 18 december om 19u30 in de gebouwen van het gemeentehuis (raadzaal), Stationsstraat 29 in Landen.

Elly Deman

projectmanager, Aquafin

Sabine Schellens

hoofd Communicatie, Aquafin

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be