Skip to Content

Aquafin en MOS belonen scholen met een make-over van hun toilet

Wedstrijd spoort lagere scholen aan tot een duurzaam en educatief WC

Wist je dat één kind op tien nooit op school naar het toilet gaat. Meer dan de helft houdt het zo lang mogelijk op, tot ze niet meer kunnen en wel moéten gaan. De kinderen vinden de wc’s op school vies en onaantrekkelijk. Daar willen MOS en Aquafin iets aan doen! Samen organiseren ze een wedstrijd, waarmee lagere scholen een make-over van hun sanitair kunnen winnen. De organisatoren nemen de gelegenheid te baat om de kinderen bewust te maken van het belang van zuiver water en een rationeel watergebruik. Want om kans te maken op een van de prijzen, kan de school best met een duurzaam, educatief en origineel concept komen.

Wat houdt de wedstrijd in? Alle Vlaamse lagere scholen maken kans op een budget tot 2500 euro voor een make-over van hun toiletten. Hiermee kunnen ze eventuele herstellingen uitvoeren en van de “kleinste kamertjes” met een likje verf en een vrolijke toets weer een plekje maken waar de kinderen zich op hun gemak voelen. De wedstrijd wordt niet toevallig gelanceerd op Wereldwaterdag, want het voorrecht van toegang tot een degelijke sanitaire infrastructuur is niet voor iedereen weggelegd. Een derde van de wereldbevolking heeft geen toegang tot basis sanitair.

Het is belangrijk om kinderen te sensibiliseren rond duurzaam watergebruik. Ook de weg die het afvalwater aflegt na het doorspoelen van het toilet is belangrijk, want die is bepalend voor de kwaliteit van onze waterlopen. Daarom wordt aan de scholen gevraagd om een ontwerp te maken van hoe hun

droomtoilet op school er moet uitzien, waarbij de aandacht voor duurzaamheid en educatie extra beloond zullen worden.

De deelnemende scholen krijgen de tijd tot eind oktober om hun ontwerp in te dienen op een drager naar keuze. Aquafin en MOS zullen de winnaars bekend maken op 19 november, niet toevallig Wereldtoiletdag.

Contacteer ons
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie, Aquafin
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar