Skip to Content

Aquafin en Henk Rijckaert maken oproepfilmpje voor Big Jump 2014

Vlamingen springen voor proper water op 13 juli 2014

Op zondag 13 juli om 15 uur zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be). Organisatoren Natuurpunt, GoodPlanet Belgium en Bond Beter Leefmilieu roepen iedereen op om voor proper water op te komen door op 28 verschillende locaties in het water te springen. Vlaams waterzuiveringbedrijf Aquafin is ook dit jaar partner van het initiatief en heeft samen met Big Jump-ambassadeur Henk Rijckaert een filmpje gemaakt om de actie te promoten.

Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk merkbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin een stteds betere waterkwaliteit.

 

Henk ‘Poseidon’ Rijckaert springt mee

Dit jaar is komiek Henk Rijckaert het gezicht van de Big Jump campagne. Als oud-biologieleerkracht is hij er zich bijzonder van bewust hoe belangrijk proper water is voor de natuur. Voor de affiche en het filmpje kruipt hij in de kleren van Poseidon, “God van de Zee en Schepper van de Wateren” en roept hij het publiek op om mee te springen. Zelf zal Henk Rijckaert meespringen aan het Bonapartedok, ter hoogte van het MAS in Antwerpen.

Praktische informatie

Datum: 13 juli, 15 uur
Locatie: 28 springplaatsen over heel Vlaanderen (o.a. Gent, Antwerpen, Mechelen, Berlare, Sint-Truiden, Maaseik, Deinze, Bertem en Roeselare)

Meer informatie: www.bigjump.be

Contacteer ons
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie, Aquafin
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar